16-05-2024 19:13:38

77 Teknik og brug

m-77-låsestol.jpg
Låsestolen er præcisionstrykstøbt. Det har blandt flere andre konstruktionsmæssige fordele betydet, at de integrerede baser for kikkertringene kan placeres lavere
(nærmere pibens centerlinie) end på nogen anden riffel. Naturligvis har Rugers kikkertringe, i poleret stål, indbygget rekylstop, svarende til tværudfræsningen på låsestolen!
kikkertringe-blå.jpgkikkertringe-extented-blaa.jpg
Kikkertringe. Der er 15 forskellige kikkertringesæt dækkende alle kikkerttyper. Programmet omfatter 25,4 mm, 30 mm. blånerede, targetgrey og rustfri, forskellige højder og forskudte. Ringene er fremstillet i stål med samme finish som riflerne.
Der er tale om kvalitetsringe både med hensyn til konstruktion såvel som finish.
Dog skal man være opmærksom på, at man, når ringene monteres, skal være påpasselig med, at skruens tap kommer korrekt i indgreb. Det kan drille, hvis man ikke er omhyggelig.
Har man brug for hurtigskift af sigtemidler, kan lidt dyrere ringe leveres.

På det amerikanske marked, sælges riflerne med kikkertringe og uden rembøjler.
I Danmark har vi valgt en lavere pris. Tilgængæld med rembøjler og uden ringe.
Det skyldes, at de ringe Ruger leverer til riflerne er af typen 1" og relativt lave.
Det bruger kun en lille del af vore kunder. Havde vi valgt den amerikanske model, ville hovedparten af vore kunder, skulle anskaffe endnu et sæt ringe. Det mener vi er dårlig service. Hvorfor skal man være tvangsindlagt til at anskaffe overflødigt ekstra grej?
ruger-lås.jpg
Bundstykket på riflen er fremstillet af rustfrit stål. De rustfri udgaver har tillige rustfri afslutning. Det er en indlysende fordel, når bundstykker nu engang fremstår i blankt stål. Præcisionstrykstøbningen af bundstykket i rustfrit stål giver flere fordele. Det er betydeligt stærkere end konventionelle bundstykker, der er fræset ud af ét stykke.
Det har også givet muligheden for at anvende et avanceret gasventilationssystem, i tilfælde af, at patronhylstret (der virker som pakning bagtil i skudøjeblikket) lækker krudtgas. Denne krudtgas kan på andre rifler passere bagud langs bundstykket og ramme skytten, med stor fare for hans syn. Det kan med sikkerhed ikke ske med en Ruger riffel!
Bundstykket adskilles nemt. Benyt f.eks. et lille søm (max.ø 2,7 mm) til at indsætte i hullet på undersiden, som vist på billede. Træk evt. slagstiften en anelse tilbage. Herefter drejes slagstift med bundstykkeafslutning ud af bundstykket.
Bemærk den gode finish og den rigelige materialedimension på slagstiftens bryst. Det kan justeres mange gange, de næste 100 år, når slagstiften bliver slidt!

bundstykke-front-2.jpg
Remington M.700
bundstykke-front-1.jpg
Winchester M.70
bundstykke-front-4.jpg
Ruger M.77 MKII

Patronudtrækker. Bundstykket har en nonroterende Mauserudtrækker. Det er den sikreste udtrækker, der kendes. Den har altid været anvendt på kvalitetsrifler i magnumkalibre. Skulle patronhylstret som følge af snavs, sidde fast efter skudafgangen, ses det ofte, at en traditionel "mini" udtrækker blot hiver en spån af hylstret uden at trække det ud! Det er nærmest utænkeligt med Rugers udtrækker. Bemærk også udskæringen for udkasteren. Her kan man selv regulere, ved hastigheden bundstykket trækkes tilbage med, hvor langt patronhylstret skal udkastes.
Bemærk ligeledes forarbejdningskvaliteten på bundstykkehovederne.
77-sikring.jpg

Sikring. Bundstykket er forsynet med en 3-punktsikring. Helt tilbage er sikringen i indgreb med slagbolten. Det betyder, at skuddet ikke kan falde, hvis mekanismen bliver udsat for et kraftigt stød. Det er en sikring, kun de færreste rifler har.
Med sikringen i midterposition, kan bundstykket trækkes frem og tilbage, medens aftrækkeren er sikret. Det tillader afladning på sikker vis.
Fælles for alle sikringstyper er, at de kræver øvelse at anvende, ikke mindst lydløst! Husk rifler, som hovedregel, afsikres før anslaget påbegyndes!
77-magasin-brug-lys.jpg
Magasin. Ruger 77 har indbygget magasin. Rigtigt anvendt, er det simplere at anvende end et aftageligt magasin. Det gælder naturligvis ikke generelt, f.eks. når der er tale om militært brug, hvor man benytter et stort antal patroner, eller ved små patroner som f.eks. .22 l.r.
Risikoen for at tabe magasinet eksisterer selvsagt ikke. (nogle rifler kan ikke lades uden magasin, andre kun med besvær)
Ved forceringer af vanskelige forhindringer, (hochsitz, vindfælder) er det god skik, at aflade sit gevær. Ved haglgeværer er det nemmest blot at tage patronerne ud.
Ved riffel med indbygget magasin er det enklere, blot at trække bundstykket tilbage og presse patronen ned i magasinet. (se billede)
Herefter lukkes bund stykket henover patronerne. Nu er kammeret tomt, men magasinet fuldt.

Ved fuldstændig afladning er det nemmest blot at benytte bundstykket til (langsomt) at repetere patronerne ud i hånden, med sikringen i midterstilling og naturligvis med piben pegende opad!
En anden mulighed er naturligvis at udløse bundpladen, og få patronerne ud i hånden.
Uanset om man anvender indbygget magasin eller aftageligt magasin, vil øvelse i betjening være nødvendig. Benyt klikpatroner! Det er ubehageligt, at være på jagt med skytter, der "fumler" og opføre sig som uøvede!

Rugers magasin for mindre patroner. Det er en teknisk videreudvikling af Steyrs Manlicher´s"snegle"magasin. Det er teknisk det bedste der til dato er kontrueret.
Absolut ingen fejl funktionering! Som det fremgår, ligger hver patron i sit leje.
Det er særligt vigtigt med randtændte- eller patroner med krave, for sikker funktion.
Selvom magasinet er i plast, er magasinlæberne m.v. i rustfrit stål. Leveres i sort (uigemmensigtigt) plast.

Et godt råd: gå ikke rundt i terrænet med bundstykket i åben position. Det er ingen rifler ikke konstrueret til. Rystelserne vil få metaldelene til at stukke op. Risikoen for at tabe bundstykket er tilstede. Er der brug for at signalere "sikkerhed" er det bedre helt at udtage bundstykket.
På skydebaner lægger eller stiller man riflen fra sig med åbent bundstykke.
77-magasin-udloser.jpg

Magasinudløser. Rifler med indbygget magasin har ofte magasinbunds- udløseren siddende inden i aftrækkerbøjlen. Er man ikke øvet, vil man ved afladning, eller ved et uheld, kunne tabe patronerne på jorden.
Ruger 77 har en patenteret udløser anbragt foran på aftrækkerbøjlen. Herved er en sådan situation nærmest udelukket. Så simpelt kan det gøres!

Bedding. Skæfte og låsestol er på så godt som alle rifler sammenspændt med to skruer vinkelret gennem skæftet til låsestolen. Det giver af og til problemer af forskellig art.

På Ruger 77 rifler er den forreste skrue blot indskruet i en vinkel på 45 grader. Det betyder, at låsestolen bliver trukket effektivt til skæftets anlægsflader. Så er det problem løst på simpel vis. Forunderligt, at ingen andre har hittet på denne enkle løsning. Konstruktionen var så tilpas unik, at Ruger fik et verdensomfattende patent på den!

Rustfrit stål: De rustfri våben, Ruger fremstiller er i moderne legeringer, der naturligvis ikke kan ruste for alvor. Dog kan der forekomme ultralet overfladerust. Dette forhold skyldes især afsmitning af ikke rustfrit stål under bearbejdningsfasen. Bor og fræsere er af almindeligt stål. Den afsmitning fra disse, og stålets egne yderligtliggende stålmolekyler, kan ruste og give en "teagtig" hinde på overfladen. Der er ikke tale om skadelig rust i almindelig forstand. Det er blot nogle få af de yderste stålmolekyler i materialet, der ruster.

Hvis misfarvningen er generende, skal den blot poleres væk. Slibematerialet skal naturligvis ikke indeholde jern eller stål. (f.eks. fint ståluld, der ellers er godt til at rense blånerede overflader). Det kan være, at det må gøres nogle gange, førend alle yderligtliggende stålmolekyler er rustet væk.
Et velegnet slibemateriale er vandslibepapir i kornstørrelse 800 - 1200.

Rustfrit stål til våbenbrug er altid magnetisk.
Gennemtæring kan alene forekomme ved galvanisk tæring - et forhold der næppe vil forekomme, når der er tale om våben.

Blåneret stål.
Mange er af den opfattelse, at blånering er en rustbeskyttelse i lighed med f.eks Tectyl. Det er ikke rigtigt!
Moderne blånering er i virkeligheden en sortfarvning.Ved at koge metaldelene i en speciel saltlage, ændres et ultra tyndt lag (1/1ooo mm) af metallet til magnetjernsten (Fe3O4). Laget er meget hårdt og giver nogen beskyttelse mod ridser. Da laget er så tyndt (det svarer nærmest til en vandfarvning) giver det ikke nogen synderlig rustbeskyttelse. Det er alene, den oliehinde der påføres, der beskytter!
Har et våben gentagne gange fået lidt "fingerrust" vil man opfatte at blåneringen er blevet tyndere. Tilsidst vil der være blanke områder, hvor al blåneringen er forsvundet.

Det har ikke anden praktisk betydning, end at man skal være ekstra påpasselig med oliering.
Et håndslidt våben kan have sin egen charme, og behøver ikke nødvendigvis en reblånering!
Den næstbedste rustbeskyttelse, er at højglanspolere stålet inden blåneringen. En blank overflade er meget mindre modtagelig for rust, end en sleben eller ru overflade. Det er grunden til, at Ruger 77 rifler i blåneret version, har højglanspolerede ståldele, uden det dog er nogen "rustgaranti".
Har man behov for at færdes i saltvandsområder med blåneret metal, er det nødvendigt at benytte en speciel havjagtsolie, der (kun) kan erhverves her
(l flaske til ca. 50 behandlinger).
light-preserve-oil.jpg

Pris: 49,-
Tilføj til indkøbsliste mail@huntershouse.dk

Indkøbsliste