08-03-2020 13:33:34

Historik

         Sturm, Ruger & Co.


THE RED BARN

Sturm, Rugers historie er af nyere dato. De "gamle" amerikanske producenter af sports- og jagtvåben som Winchester, Remington, Smith & Wesson og Colt blev alle grundlagt i midten af 1800 tallet ("De fire store").
I 1949 startede William Bill Ruger og Alexander McCormick Sturm deres virksomhed i den lille røde lade (The Red Barn- se billede).
Bill Ruger havde fra barnsben kun én interesse, våben, skydning og jagt.
Han blev uddannet som maskiningeniør og fik i 1939 et job hos Springfield Armory, den amerikanske stats våbenfabrik. Her arbejdede han sammen med den kendte konstruktør Garand.
I 1940 fik han et job hos Auto-Ordnance Corp. der fremstillede Thompson maskinpistoler. Her var der nok at gøre med at fremstille våben til den amerikanske hær.
Efter krigen i 1945 gjorde han et forretningsmæssigt forgæves forsøg på at fremstille snedkerværktøj i en meget høj kvalitet. Pudsigt nok, er dette værktøj særdeles efterspurgt i dag.
Sturm havde fra begyndelsen en særlig interesse i våben. Han var uddannet på Yale Universitetet med kunst som liniefag. Han var en dygtig skribent, amatørfilmfotograf og skuespiller!

Han kunne se ideen med Rugers projekt: en kaliber .22 pistol der i design mindede meget om den tyske Parabellum eller Luger. Ruger havde i sin fritid designet pistolen og fremstillet en prototype.
Sturm fremskaffede startkapitalen på 50.000 $ til indretning af fabrikken i den røde lade.
Fra starten fik det nye firma en vældig god omtale i den amerikanske presse.

Den kendte våbenekspert Hatcher skrev rosende om den nye pistol i The American Rifleman.
Allerede efter et års virksomhedsdrift, var der balance i regnskaberne med et pænt overskud. Desværre døde Sturm i 1951 af smitsom leverbetændelse.

Det var naturligvis vanskeligt at grundlægge en våbenproducerende virksomhed lige efter krigen. Det blev ikke nemmere af, at snart sagt alle fortalte Sturm og Ruger,
at et sådant projekt ikke ville kunne lykkes. Efter den gængse mening var der kun plads til de allerede etablerede fire "store" fabrikker.

Med et godt indblik i kundernes og egne ønsker blev programmet gradvis udvidet. Det næste model blev revolveren Black Hawk, der blev en tilsvarende succes. Langsomt blev udvalget øget med repetértrifler, singleshotrifler, salonrifler og haglgeværer.

De er, den dag i dag, alle på programmet i en eller anden version.
Ruger opbyggede en imponerende studiesamling af våben fra hele verden.
Hans mål var at fremstille våben i den bedste tekniske kvalitet og med den bedste finish.
For at få en rimelig salgspris, måtte en del af bøssemagerarbejdet gøres maskinelt.
Ruger værdsatte godt bøssemagerarbejde med high grade finish.
Hans mål blev at gøre konstruktionerne bedre og komme så tæt på den håndgjorte finish
som muligt.

Fra starten var der tre grundprincipper, der var gældende. For det første skulle virksomheden være selvfinancierende.
For det andet skulle de våben der blev fremstillet være så godt konstruerede og så veldesignede, at Sturm og Ruger selv ville erhvervede dem, hvis de var fremstillet af en konkurrent!
Det tredje princip er, og var, at der i produktionen altid skulle anvendes de nyeste og mest effektive produktionsteknikker, for at sikre, at begrebet "value for money"
kunne opretholdes i fuldt omfang.

Det sidste princip har haft overvældende indflydelse på virksomheden.
For at undgå megen kostbar maskintid i fabrikationen, blev en ny teknik indført: præcisionstrykstøbning.
Som et kuriosum kan nævnes, at Bill Ruger var noget usikker på, om støbte bundstykker og låsestole havde den fornødne styrke. For at undersøge sagen blev der anskaffet et antal låsestole i fabrikat Remington, Winchester og Mauser. Her er både bundstykke og låsestol alle fræset ud af ét stykke stål. En hydrautisk presse med tilhørende måleudstyr blev ligeledes anskaffet.
Forsøgenes måleresultater var særdeles overraskende - lige det modsatte af, hvad man skulle forvente. De støbte bundstykker overgik alle andre i styrke!
Senere, da man begyndte at fremstille rustfri rifler, viste det sig, at dette materiale havde en endnu bedre styrke. Herefter blev alle Ruger 77 rifler i blåneret udgave fremover også udstyret med rustfri bundstykker, når de nu alligevel skulle være blanke.
De blånerede Rugerrifler, er de eneste i denne verden, der har bundstykker gjort af rustfrit stål!

Præcisionstrykstøbning var noget helt nyt, så virksomheden måtte selv fremstille maskinerne. Det har resulteret i, at Sturm, Ruger & Co. idag er den førende virksomhed i U.S.A. på dette område. Ruger fremstiller præcisionsstøbte emner til så godt som alle brancher i U.S.A.
Det har betydet, at en stadig større del af omsætningen, er på dette felt, medens våbenfremstillingen udgør en stadig mindre del.
Denne mindre del er dog stadig utroligt imponerende. Ruger fremstiller ikke færre end ca. 3.000 stk. skydevåben om dagen på fire kæmpestore fabrikker i New Hampshire og i Arizona. Der er tale om et program på mere end 50 modeller i mere end 300 forskellige versioner.
I dag er Ruger den førende amerikanske producent af jagt- og sportsvåben.
Som det anføres i 50 års jubilæumskataloget: Siden vi startede, har vi haft muligheden for at overtage hver og en af "The Big Four". (Remington, Winchester, Smith & Wesson og Colt)

Til sin død i 2002 (86 år gammel) var Bill Ruger aktiv som "græsrod" - med det evige spørgsmål: hvordan kan tingene gøres bedre?
Det er denne holdning, der er hovedforklaringen på Rugers enorme succes.

For et amerikansk program er adressen: www.ruger.com

Indkøbsliste