06-03-2009 11:41:17

Holland & Holland

Harris John Holland (1806 - 96), der var grundlæggeren af det velkendte firma Holland & Holland, startede sin karriere som tobaksforhandler i 5. Kings Street, Holborn i 1835.
H. J. Holland var i sin fritid skytte om en hals. I 1848 benævnede han butikken som; “Tobacconist & Gunmaker„. Allerede fra 1857 var betegnelsen på butikken: “Gunmaker„.
H. Holland havde gjort sin fritidsinteresse til sin levevej.
I 1860 blev firmaet flyttet til 98 New Bond Street. Samme år tog H.Holland sin nevø Henry William Holland (1845-1930) i lære. Efter 16 års forløb, blev nevøen partner i firmaet i 1876. Herefter skiftede firmaet navn til Holland & Holland.

Holland & Holland leverede alle typer våben til jagt- og sportsbrug.
Revolvere og pistoler blev indkøbt hos bl.a. P. Webley. Låsestole til rifler blev indkøbt hos Mauserwerke og så fremdeles.
På firmaets egen fabrik på 906. Harrow Road, blev der fremstillet et utal af modeller. Når efterspørgslen ikke kunne tilfredsstilles ved egen produktion, fik man leverancer fra andre fabrikanter. Ikke mindst W & C Scott og P.Webley & Son, (begge senere sammenlagt til Webley & Scott), har været blandt de foretrukne leverandører.
Varemærket “Royal„ blev udtaget i 1885. Det var, og er stadig, betegnelsen for firmaets bedste kvalitet. For de øvrige sidelåsdoubletter var betegnelsen model 2 , model 3, Dominion og Badminton. For doubletter med A&D bascule var modelnavnet: Northwood og senere model Cavalier, der blev fremstillet på den gamle W&C Scott fabrik, som Holland & Holland overtog i 1985.

I 1896, da Harris Holland døde, blev William Froome partner. Sidstnævnte havde i 47 år tjent firmaet, som en af de drivende kræfter. Det var i høj grad Froomes fortjeneste, at det var gået Holland & Holland overvældende godt ved riffelkonkurrencen, der i 1883 var blevet udskrevet af sportsmagasinet: “The Fields„,
Mr. Froome havde selv stået for færdiggørelsen af riflerne, og han stod også for skydningen på dagen. Holland & Holland tog simpelthen førstepræmien i samtlige discipliner!
Det gav naturligvis genlyd hos alle våbeninteresserede, og ikke mindst af alt, var begivenheden med til at sætte en ny standard!

Holland & Holland kom igennem den vanskelige periode under l. verdenskrig ved at få store kontrakter på våben til den Britiske Hær.
Blandt mange andre våben, var der sniperrifler og paradox bøsser til nedskydning af Zeppelin balloner. Paradox princippet, der var udviklet af den kendte opfinder Col. Fosbery, var en doublet, hvor de sidste 2„ af løbene var riflede. Denne rifling gjorde, at kugler kunne afskydes med langt højere præcision end ellers. Riflingen havde ingen negativ indflydelse på haglsværmen, når der anvendtes datidens haglpatroner med filtforladning. Ammunitionen til nedskydning af Zeppeliner bestod af syv blykugler, der var sat sammen med en kæde! Dette skud kunne give en alvorlig flænge i ballonbetrækket.!
I samme forbindelse kan det nævnes, at Purdey allerede i 1871, havde udtaget et midlertidigt patent på udskiftlige chokes med riffelgang.
At det blev Winchester, der skulle genindføre de udskiftlige chokes omkring 100 år senere, er tankevækkende!

Depressionen i 1930´erne gav stort set alle virksomheder økomomiske
problemer. Igen var Holland & Holland i en heldig position. Holland & Holland´s Badminton Shooting School i Wembley området blev solgt med en stor fortjeneste. Til en skikkelig pris blev der erhvervet et nyt område i Northwood, Midlesex til firmaets nye skydeskole.
II.Verdenskrig blev ligeledes en svær periode for de engelske bøssemagere. Holland & Holland kom igennem denne vanskelige periode ved at have meget store arbejdsopgaver for hæren. Der blev fremstillet over 400.000 dele til rifler, over 10.000 stk. specielle sigtemidler og repareret mere end 55.000 rifler.
“Winner Of All The Field Rifle Triels, 1883„, som mange af Holland & Hollands våben er mærket med, slog stadigvæk igennem. Det drejede sig om den såkaldte Enfield - Holland & Holland connection.
Holland & Holland monterede og færdiggjorde udvalgte Enfield No. 4 (T) rifler. Der blev fremstillet ialt 23.177 af denne sniperrifle. Det var den samlede produktion under krigen af denne model, som Holland & Holland stod for. Riflerne bærer fabrikskoden„S 51„ istedet for den traditionelle : “Shoot And Regulatet By Holland & Holland„

I årene efter krigen gik det forretningsmæssigt meget trevent. Det gjaldt for alle engelske bøssemagere. For at forstå begivenhederne i 1960´og frem,er det nødvendigt med et spring på 200 år tilbage i tiden.

London butikken i Conduit Street i 1930’ne.

I 1812 etablerede William Westly Richards sin virksomhed i Birmingham.
Westly Richards og hans søn var både bøssemagere og progressive konstruktører. De udtog en lang række patenter i udviklingen af den engelske doublet. Denne virkelyst tiltrak mange med samme interesser.
Både John Deeley og W. Anson gav en hånd med, hvilket i 1875 resulterede i den epokegørende opfindelse af Anson & Deeley basculen (boxlåsen).

Westley Richards indså tidligt betydningen af et detailudsalg i London. Denne forretning var under ejerskab og ledelse af den navnkundige William Bishop (“Bishop of Bond Street„)
Senere blev forretningen drevet fra Conduit Street. Det var til denne forretning Malcolm Lyell blev hyret som forretningsbestyrer i 1947.
Sidstnævnte havde hverken forstand på fiskegrej eller våben. Han troede i sin forvirring, at han skulle arbejde for Winchester!
Efter en 3 måneders oplæring på Westley Richards fabrik og i forretningen i Birmingham, kom han til butikken i London.
Lyell kom hurtigt efter sit fag og drev forretningen på bedste vis med et godt overskud.
Efter 8 års forløb i 1955, meddelte Westly Richards, at forretningen i London skulle lukkes. Forretningen og bygningen skulle sælges for at dække det betydelige underskud, der gennem de senere år havde været på fabrikken i Birmingham.
Lyell begyndte at se sig om efter et nyt job. Da hans venner fik kendskab til sagen, overtalte de ham til at købe London udsalgsstedet. De havde set, hvordan han trivedes med sit arbejde. Tilmed lånte de ham de nødvendige midler. Westley Richards fik på denne måde en nødvendig kapitaltilførsel, og lever den dag i dag i bedste velgående.
Lyell fortsatte med at sælge færdige våben, nye og brugte, samtidig med at han naturligvis stadig modtog ordrer på nye våben, der skulle fremstilles. Dengang var leveringstiden omkring 5 år på et nyt “skræddersyet„ våben.

Ved skæbnens gunst kom Lyell i kontakt med en indisk fyrste, (Maharaja of Indore) der søgte en køber til dele af sit arsenal af gode engelske jagtvåben. Dette køb blev en kæmpe succes, og Lyell fortsatte med at købe jagtvåben i snart sagt alle de gamle engelske besiddelser. Ikke mindst alle de våben, der blev indraget af myndighederne i det gamle Persien, i Kenya og Tanzania bidrog til en forretningsmæssig kæmpesucces.
Lyell var faktisk en af de få fra bøssemagerbranchen i England, der havde fremgang. For det første års overskud, blev den kendte virksomhed
W.J. Jeffery med forretninger i Poole, Farnham, Dorshester, Lymington og Plymouth købt i 1957.
Et betydeligt lager af ældre jagtvåben, det vi i dag kalder for klassiske våben, blev købt af Dickson i Edinburgh. Lyell beskriver kælderrummet våbnene befandt sig i, som værende nærmest som Alladins hule. Stuvende fyldt med jagtvåben i kufferter og kun oplyst af en enkelt “ Hitlerpendel “

I 1958 afholdt Lyell en reception i Westley Richards butikken for kolleger i branchen.Ved denne lejlighed lærte han bestyrelsesformanden for Holland & Holland at kende. Bekendtskabet udviklede sig til, at Holland & Holland, der havde brug for nyt blod, foreslog Lyell, at man slog virksomhederne sammen.
Det enedes man om, idet Holland familien beholdt Bond Street ejendommen og skydeskolen. Sammelægningen betød, at forretningen i 1960, efter 100 år på Bond Street, blev flyttet (rundt om hjørnet) til Buton Street 13 og senere til den nuværende adresse i no.33.
Fem år senere var Holland familiens andel af det nye firma reduceret fra 50% til 20%, og nogle af Lyells bekendte overtog denne rest.

Butikken i Buton Street 13 omkring 1970. Det er den navnkundige David Winks helt til venster. (the best barrelmaker ever) Han lærte generøst fra sig til undertegnet tekstforfatter, så engelske våben kunne blive solgt på behørig vis i Danmark.

Fra starten af sammenslutningen var Lyell som sædvanligt meget aktiv, og jagtvåbensamlinger fra hele verden blev med held opkøbt.
Holland & Holland fabrikken var ikke blevet fornyet produktionsmæssigt gennem en længere årrække.
Efter en studietur hos Fabrique Nationale i Liege (Browning), AYA i Eibar, Beretta og i Ferlach i østrig, blev der indkøbt moderne maskineri til fabrikken. Også medarbejdere fra de forskellige steder blev antaget og oplært. I løbet af nogle få år, var der igen kommet god økonomi i fremstillingen.
Leveringstiden blev dog ikke kortere. Det skyldtes, at Lyell gennemførte en vellykket salgsturne i U.S.A.
Undervejs fortsatte Lyell med at opkøbe skrantende virksomheder til Holland og Holland, bl.a. W&C Scott og Farlows. I modsætning til de fleste engelske bøssemagere, havde Lyell sørget for at virksomheden var kommet ind i en blomstrende periode.
Det var forbavsende resultater Lyell havde skabt ved gåpåmod og fremsynethed og så på fire årtier. Kun 8 år efter sin ansættelse købte han sin arbejdsplads. Efter yderligere 5 år, med opkøb af flere kendte bøssemagervirksomheder, blev Lyell headhuntet til sammenlægning med en af verdens mest berømte bøssemagervirksomheder.
I 1989 gav Chanel et tilbud på at købe samtlige aktier i Holland & Holland. Tilbuddet var så tilpas højt, at aktionærerne accepterede. Virksomheden
trives stadig godt og forretningen er et besøg værd for alle interesserede.
www.hollandandholland.com. • telf.: 0044-2074994411

Et udvalg af tradelables til geværkufferter fra 1860 til 1960, jvf. bogen:
The Shooting Field With Holland & Holland, jvf. vores bogliste.

Indkøbsliste