16-01-2015 11:40:08

P. Poulsen Kjøbenhavn - 3 generationer

Dansk bøssemageri var også i midten af 1800 tallet præget af meget dygtige
(internationalt kendte og værdsatte) bøssemagermestre.

N.J. Löbenitz ( af kendt bøssamagerslægt) med butik i Store Kongensgade 33.
Opfinder, konstruktør, probermester ved Kronborg Geværfabrik og til slut også
Overkrigsassessor for den danske stat.

Georg Christensen, stedsøn til N.J. Löbenitz, overtager forretningen i Store Kongensgade 33.
Udviser samme dygtighed som sin stedfader og bliver Rustmester på Kjøbenhavns Tøjhus.
Udnævnt til krigsråd. I 1878 overdrager han forretningen i Store Kongensgade 33 til
P.Poulsen, der i de følgende generationer driver butikken.

Her er hvad man kan læse i Støckel om tre generationer P.Poulsen:

Poulsen, Johannes 1., i Stege. Født 1807 på Bogø ( døbt d. 06.09.1807 ) død 08.10.77 i Stege. Han mistede tidlig begge sine forældre og kom til slægtninge i Haarbølle på Møn og i Smede- og Bøssemagerlære hos smeden dersteds 0Hans Jørgen Nielsen, der selv havde lært hos Militærbøssemageren Cadovius.
1825 gik han til søs, men kom hjem igen og får i 1833 borgerskab som Bøssemager-, Gørtler- og Kobbersmede-Frimester. (En gørtler er en håndværker, der fremstiller og reparerer mindre genstande af messing, kobber, bronze eller andre metaller, fx navneskilte, dørgreb, beslag eller lysekroner).
I første ægteskab er han fader til Poul Poulsen, i andet ægteskab til Frederik og Kristian Poulsen.


Poulsen, Poul, i København ( Store Kongensgade 33 ). Født d. 16.08.1838 i Stege
og død 06.02.1912 i København, søn af Johannes I Poulsen i dennes 1. ægteskab.
Halvbroder til Fredrik og Kristian Poulsen og fader til Johannes II Poulsen.

Lærte først hos faderen, derpå i nogle få måneder hos Nielsen i Næstved, men fra
1854 hos Georg Christensen i København. Gjorde svendestykke i 1858.
Var dernæst fra 1861 - 1863 hos "London Armory Co." og fra 1863 - 1864 hos
Adams i London. I 1865 kommer han tilbage til Georg Christensen.

I 1866 sendes han til Nordamerika på Statens vegne for at skaffe oplysning om
patronmetal og patronmaskiner til Remington riflen M.1867.
Han var værkfører hos Georg Christensen fra 1866 - 1878, da han overtog dennes
forretning. Den 07.06.1911 udnævntes han til Ridder af Dannebrog.

Han ansåes for at være den dygtigste Bøssemager, ikke alene i Danmark, men i hele
Norden i tiden 1878 - 1912. Han var grundigt inde både i den tekniske og kunstneriske
side af faget, havde en glimrende hukommelse for alt, hvad han i faglig henseende
havde set og hørt.
Lige til det sidste evnede han at følge med i den rivende udvikling,håndskydevåbene undergik netop i hans virksomhedsperiode, ligesom han havde stortog indgående kendskab til våbenteknikkens historie.

Han var en samvittighedsfuld og dygtig læremester. Da det ikke længere kunne betale sig at fremstille bøsser her i landet, lod han sine geværer udføre på særlig bestillinghos dygtige firmaer i England, Belgien og Tyskland, således at det faglig forsvarligevar hovedsagen.

Han indførte Centralpatronen til skytteforeningsbrug, leverede fra 1883 - 1906 Rifler og haglbøsser af en bestemt hensigtsmæssig type til Grønlandog indførte almindelig brug af det røgsvage krudt til jagtbrug i Danmark.

Finere våben fra hans hånd lod han på piberne indlægge med sit Navn
" Poul Poulsen" ( eller blot P. Poulsen ) Kiøbenhavn".
På jævnere våben nøjedes han med at indslå sit stempel, to rygstillede P'er.

Poulsen, Johannes II., i København ( Store Kongensgade 33 ).
Født d.06.02.1870 i København og død sammesteds d. 23.03.1921.
Søn af Poul Poulsen. Lærte hos faderen 1886 - 1890, rejste derpå 1890 - 1892
til Belgien og Tyskland for at uddanne sig videre. Var navnlig hos Rongé fils i
Liege.

Kom hjem og blev rekrut ved 1' Batteri d.10.05.1892; hjemsendt d.03.10.1893.
Indkaldt som sekondløjtnant ved 1. Artilleriafdeling 12.09 - 03.10.1894.
Indtrådte efter hjemsendelsen i faderens forretning. Foretog i 1905 igen en rejse til Belgien og Tyskland.
Blev d.19.05.1911 medlem af kommissionen for den historiske våbensamling på Københavns Tøjhus som påskønnelse for den store interesse, såvel hans fader som han selv stedse havde vist samlingen.

Ved faderens død d. 06.02.1912 overtog han dennes forretning. D. 17.03.1914 udnævnes han til Kgl. Hofbøssemager. Syslede i 1912 og 1913 med tanken om at fremstille et jagtgevær, der samtidig med at opfylde alle de modernekrav, ikke fremtrådte som en fabriks-dusin-vare, men kunne gives et personligheds-præg, der passede til hver ejer.
Han fremstillede personligt i alle enkeltheder ( med undtagelse af piberne, som han fik
fremstillet i Belgien ) 2 sådanne jagtdoubletter, men omkostningerne ved deres fremstilling blev så store, at han ikke kunne finde aftagere til sådanne personlighedsprægede våben her i landet, hvorfor han opgav tanken og skænkede den først fremstillede doublet til Den
Historiske Våbensamling d. 01.09.1913. Den anden af de fremstillede skænkede
hans søn, Bøssemager Erik Poulsen, Tøjhusmuseet d. 16.10.1930, da han ophævede
den efter faderens død førte forretning.

Indkøbsliste