08-04-2023 13:33:29

Atkin, Henry Varenr.: 1233

Henry Atkin. (From Purdey´s)
Henry Atkin var den første medarbejder Purdey ansatte, da han i 1814 grundlagde sin virksomhed. Efterfølgende kom andre kendte navne til som: Charles Lancaster (løbsmager), T. Evans (løbsmager), T. Boss (skæftemager), H. Lewis (skæftemager), T. Jones (skæftemager) Frederick Beesley (der konstruerede Purdeys bascule) og John Robertson (skæftemager, overtog senere Boss) blandt mange andre.
Det var i dette herlige selskab Henry Atkins søn, også Henry, kom i lære for en periode på 7 år, under faderens opsyn. Efter at have tjent hos Purdey i 10 år kom Henry Atkin junior i 1866 til William More & Co. i Old Bond Street. Dette firma More & Grey (fra 1873) nød ligeledes stor succes.
Her blev Henry Atkin, indtil han i 1877 grundlagde sin egen virksomhed i Oxenden Street.
Det varede ikke længe, førend Henry Atkin havde opnået et betydeligt ry for fint afballancerede doubletter, med en finish “second to none„
Det sidste var også gældende for prisen. I år 1900 var prisen på et sæt
parbøsser 120 pund, hvilket ikke stod tilbage for andre højt estimerede
bøssemagere, som Holland & Holland og Purdey. Summen kan også anskueliggøres ved, at den svarede til 5-6 års arbejde for en faglært, med en
ugentlig arbejdstid på 6 dage a 9 timer og en uges ferie om året og ingen betaling under fravær og sygdom.

Atkin henry - gevær

Allerede i 1890 blev virksomheden flyttet til 2. Jermyn Street. I 1905 blev firmaet til et aktieselskab. Samme år måtte firmaet igen flytte. Ejendommen skulle rives ned for at gøre plads til Picadelly Circus undergrundsstation. Adressen blev nu 41. Jermy Street. Denne adresse holdt indtil slutningen af l. verdenskrig, hvor firmaet flyttede til Hussey´s forhenværende domicil i no. 88 Jermyn Street. Den sidste (uafhængige) adresse blev i 1952:
27. St. Jamess Street.
I 1907 døde grundlæggeren Henry Atkin. Ledelsen af firmaet blev overtaget af Hodgers familien (London Gun Actioners)
Inden sin død havde Henry Atkin sat et arbejde i gang. Det drejede sig om at fremstille et gevær med “springopener„, der også var til at lukke! Udgangspunktet for konstruktionen var den bascule Beesley havde
konstrueret og taget patent på i 1880. Patentet blev dengang solgt til Purdey og er fortsat Purdeys bascule konstruktion. Denne lås blev modificeret. Det blev til den bedste “selvåbner„ doublet, der er fremstillet i England nogensinde.

Atkin henry gevær

I 1956 overtog Henry Atkin firmaet Charles Hellis. Mange engelske bøssemagere havde er meget svær periode, rent forretningsmæssigt, under og efter 2. verdenskrig.
Allerede i 1960 blev firmaet sammenlagt med Grant & Lang, med det nye firmanavn: Atkin, Grant & Lang Ltd., med adresse på 7. Burry Street, St.Jamess.
I 1971 blev også E. J. Churchill sammenlagt med firmaet, der nu fik navnet: Churchill Atkin Grant & Lang. I 1976 blev adressen 61. Pall Mall. Det var det gamle forretningssted for Hardy. (fiskegrej).
I 1984 blev E. J.Churchill udskilt af firmaet. Det kan tilføjes, at Atkin Grant & Lang Ltd. stadig, med stor succes bygger kvalitetsgeværer. Gennem de ca. 80 år Henry Atkin var rigtig aktiv, blev der desværre kun fremstillet ca. 3.600 geværer til en hel verden!
Adresse: Atkin Grant & Lang, Windmill Lane, Markyate, Herfordshire,
AL3 8 PL, England. Telefon: 0044 1582 84 22 80.

Atkin henry - gevær i kuffert.jpg

Kontakt os via e-mailmail@huntershouse.dk

Indkøbsliste