02-10-2012 10:56:41

Opbevaring/transport , jagtvåben, Sverige

Vapnet

Forflyttning i bil

Om du tillfålligt - då du tankar, handlar eller under jakten - maste slåppa uppsikten over ditt vapen då du transporterar det i bil måste du ta med dig en vital vapen-del. till exempel slutstyrket. Vapnet i ovrigt ska gommas val i bilen. Vapen som inte går att dela ska låsas med god-kant vapenlås och aven det forvaras väl gomt. Observera att du aldrig får forvara ett vapen i bilen over natten.

Forvaring i jaktstuga

Kraven vid forvaring i exempelvis en jaktstuga ar hogre an vid tillfålligt avbrott i uppsikten under transport i bi!. Om du tillfalligt måste låmna dit! vapen uta n till syn och det saknas tillgång till ett vapenskåp måste du ta med dig en vital vapende!. Vapnet i ovrigt ska forvaras val gomt och under betryggande lås; till exempel et! låsbart vapenstall. OBS! Nar det galler vapen som kan delas och som har en icke tillståndspliktig vital del (exempelvis hagelgevar av brytmodell) galler at! den vitala delen (framstocken) ska tas med och huvuddelen forvaras val gomd och vara for-sedd med godkant vapenlås, Vapen som inte kan delas ska forvaras vål gomt och vara forsett med godkant vapenlås samt dessutom vara fastlåst.


Kilde: Svenska Jägeraforbundet.
Indkøbsliste