19-04-2007 18:22:45

Vildtparaden


Vildtparaden bør være obligatorisk efter enhver selskabsjagt, og det hører til god tone, at alle jagtdeltagere er til stede.
Til ære for vildtet samles man omkring det omhyggeligt oplagte udbytte, placeret på jorden efter gode, traditionsbundne regler:

Vildtet placeres liggende på dets højre side.
Vildtet ordnes i en rangfølge (se nedenfor).
Hvert 10. stykke rykkes frem.
Det er i strid med god jægerskik at "smide" med vildtet, at skræve over oplagt vildt eller på anden måde vise mangel på respekt for vildet.

Rangfølge for vildtparaden:

Sneppe.
Ræv.
Kronvildt (hjort før hind).
Råvildt (buk før rå).
Hare.
Agerhøne.
Fasan.
And.
Due.
Andet vildt.
(Kan praktiseres forskelligt, bl.a. lader man på visse egne ræv placere efter råvildt).

Kilde: Jægerens lommebog.
Indkøbsliste