17-10-2012 18:53:25

Antikke sabler

Arms Gallery katalog årgang 1986, 11-5 udgave.

1038. Dansk Søofficerssabel M 1840 Messingfæste med greb af perlemor Halvt åbent kurvefæste med anker og bladornamenter. Fæste og kurv har rester af forgyldning. Sabelklinge med hulslibning, forkromet mærket Magasin du Nord, længde 83,5 cm. Ske- de Sort hajskind med to bæreringe Skedebeslag Mundstykke, mellemband og dupsko med ornamenter. Delfin, Neptun og blomsterranker. Skedebeslag har rester af forgyldning Sablen er med portepé. 3.100,-

1039. Dansk søofficerssabel M. 1840. Messingfæste med greb af perlemor. Halvt åbent kurvefæste med rænker og bladornamenter. Fæste og kurv forgyldt. Sabelklinge med hulslibning, klingen er ætset med rænker og bladornamenter samt mærket Magasin du Nord, Længde 81,5 cm. Skede: Sort hajskind med to bæreringe. Skedebeslag, muxidstykke, mellembånd og dupsko med ornamenter i form af Delfin, Neptun og blomster ranker Skedebeslagene er alle forgyldte. 2.780,-

1040. Engelsk Marinesabel M. 1929. Forgyldt messingfæste. Halvt kurvefæste. På kurvens yderside et anker samt bladornamenter på punslet bund. Parerplade og håndbøjle med huller for portepé. Rillet fæste med lyst hajskind, i rillerne tre snoede messingtråde. Lille opklappelig parerplade. Klingen 79 cm. Lige enægget med smal hulslibning. 75% af klingen dekoreret med tovværk og egeblade samt Elisabeth il’s kronede monogram. Sort læderskede med forgyldte messingbeslag, to bæreringe. Smukt eksemplar Som ny. 2.400,-

1041. Solgt.

1042. Artillerisabel for beredne dansk M. 1854/99. Variant. Fæste af messing. Parerstang, der går over i en håndbøjle, som er tappet til knappen. Rillet greb, beklædt med hajskind. I rillerne snoet messingtråd. Skedefjedre. Klingen 82 cm. Krum, enægget sabeiklinge med bred hulslibning og midtstillet od. Forniklet jernskede med en bærering. Klingen mærket på brystet „Ciemen & Jun Solingen“ samt dansk krone. Skeden er ligeledes mærket med dansk krone. Sablen må være en variant afM. 1854/99. Muligt en officersudgave. Den er spinklere og som sagt med messingfæste. Nydelig stand. 2.240,-

1043. Sabel. Mulig variant af Artillerisabel M. 1904. Fæste af messing med greb af rillet hajskind, i rillerne to glatte og en snoet niessingtråd. Klingen lige enægget med hulslibning 79 cm. lang. Skede af forniklet jern, en bærering. Klingespidsen med nogle tæringer. Skeden har afskalninger i forniklingen. 950,-

1044. Dansk officerssabel M. 1858. Fæste af nysølv, greb beklædt med hajskind, der i riller er beviklet med snoet tråd Klingen enægget mod spidsen tveægget, bred hulslibning, 78 cm lang Forniklet jernskede med to bæreringe Klingen er stærkt tæret, skedens dupske mangler 750,-

1045. Dansk officerssabel M 1858/04 Fæste af nysølv, smal støbt kurv, der er tappet ind i grebet Glat kantet nakkestykke, der gar over i en hætteformet knap, som dækker toppen af grebet Grebet beklædt med hajskind, som i store vindinger er beviklet med tre snoede metaltråde. Klingen let krum, enægget sabelklinge med bred hulslibning og midtstillet od Forniklet jernskede med en bærering Klingen mærket J & S Herazcek København, samt E & H Neuhaus bomærke. Sablen er i pæn stand.1.150,-

1046. Som nr. 1045. Denne sabel er med pontepé. 1.250,-

1047. Dansk officerssabel M. 1858. Fæste af nysølv, smal støbt kurv, der er tappet ind i grebet. Glat kantet nakkestykke, der går over i en hætteformet knap, som dækker toppen af grebet Grebet beklædt med hajskind, som i store vindinger er beviklet med to glatte og en snoet metaltråd. Klingen er lige, enægget mod spidsen tveægget 78 cm. lang med bred hulslibning. Skeden forniklet jern med to bæreringe. Fæstet med inskription „Erindring fra 5 balt: 1 comp 1885″. Klingen mærket “C.J.M. Fyrwald & Co København“ samt ovalt stempel med kronet H. Pæn stand overalt. 1.840,-

1048. Sabel med kurv og greb af nysølv. Rillet greb med hajskind. I rillerne snoet og glat messingtråd. Klingen 75,5 cm. med stangryg og yelman, forniklet. Jernskede med en bærering ligeledes forniklet. Kurven dekoreret med gennemskårne bladornamen ter Klingen stemplet med krone på brystet samt jernhuggert. Herszcek og søn Køben I havn Pæn stand 1.240,-

1049. Engelsk officerssabel Kurv af stal med to svungne bøjler, greb med riflet haj skind I rillerne to glatte og en snoet kobbertråd Klingen let krum, enægget mod spid sen tveægget, bred hulslibning. Stålskede med to bæreringe. Klingen er dekoreret med ætsninger, kronet VR. samt bladornamenter samt på klingebrystet seksoddet stjerne med det engelske prøvestempel Proved. Skeden med inskription „Captn. R. Oldham 4 th Durham A V l8th May 1967 West Hartiepool“ Nydelig stand 1.680,-

1050 Pallask, fransk ca 1890 Fæste af nysølv, handbøjle med tre tersbøjler, glat nakkestykke Rillet greb med snoet tråd Lige tveægget klinge med forskudte blodnller Sort stålskede Klinge tydelig mærket med franske stempler Denne pallask har her i landet været baret af officerer i akademisk skyttekorps Skedens bærering mangler Pæn stand. 990,-

1051. Sabel, tysk, første verdenskrig. Fæste af messing, greb af nuet træ med kunst- læder, i rillerne snoet messingtråd. Fingerstrop i læder. Let krum enægget mod spidsen tveægget klinge med bred hulslibning 78cm. Sort jernskede med en bærering. Fæstet med blad ornamenter. Jævn god stand. 1.280,-

1052. Dansk underofficerssabel for uberedne M. 1910. Fæste af nysølv. Lige parerstang, der er tappet ind i nakkestykket. Greb af hajskind med riller. I rillerne snoet messingtråd. Lige, enægget klinge med bred hulslibning 65,5 cm. Sort læderskede med forniklede messingbeslag. Klingen noget afskallet i forniklingen, eller pæn stand. 750,-

1053. Dansk underofficerssabel for artilleriets uberedne m.fl. M. 1869. Messingfæste, lige parerstang, der går over håndbøjlen, som er tappet ind i den hætteformede knap. Rillet greb med nakkestykke med lapper, der griber ind over grebet. Beviklet med messingtråd i rillerne og beklædt med hajskind. Klingen er lige enægget rygslebet med midtstillet od, 73 cm. Sort læderskede med messingmundblik med hage, dupsko ligeledes i messing. Klingebrystet mærket „Weyersberg Kirschbaum & Co Solingen samt dansk krone“. Mundblikkets hage mærket „I.R.50.“. Sablen er fremstillet af infanteriunderofficersabel M. 1831. Den har samtidig tjent som forbillede for underofficenssabel M. 1892. Sablen er i nydelig stand med det originale gehæng. 2.480,-

1054. Sabel tyske III Rige Infanteriofficerssabel Forgyldt messingfæste med rillet kunstlædergreb I rillerne to glatte og en snoet messingtråd Klingen let krum enægget mod spidsen tveægget, bred hulslibning, forniklet Sort jernskede med en bære ring Sablen er en fra Eickhorns, Feitmarkal serie Patent NO 1693 model Wrangel Sablen er i nydelig stand med portepee 1.820,-

1055. Sværd, Tyskland III rige luftwaffe M 1934 Fæste af aluminium, greb af nillet blat læder, i rillerne to snoede metaltråde Tveægget klinge med dyb hulslibning Skede af blåt læder med beslag af aluminium Den 5 marts 1935 blev det nye Luftwaffe over dåben. Året før blev M. 1934 flyversværd indført som officielt sidevåben for underofficerer og officerer tilknyttet nævnte værn. Tidligere eksemplarer havde fæste og beslag af nikkel, fra 1940 og frem blev fæste og beslag fremstillet af aluminium Grunden til dette var krigsindustriens store behov for nikkel Sværdet er i særdeles nydelig stand 3.800,-

1056. Dansk pagekårde ca 1725 Messingfæste, hvor kropstykket har et ovalt tvær snit og er støbt i ét med parerstangen, hvis forreste gren fortsætter i en håndbøjle, der er tappet ind i den fra siden lidt fladtrykte, kugleformede knap. Dobbelt parerplade med forstykket kant. Fra parerstangens underside udgår to små parerbøjler til parerpladen Grebet er konisk og omviklet med skiftevis grovere snoet messingtråd og en fin messing tråd i fletmønster. Klingen er lige, halvstiv, tveægget med en affiadning langs ryggen 70,5 cm. Den afbildede læderskede ved siden af kården er en fejl, den hører ikke til omtalte kårde. Denne kårde er simpelthen en nydelse, standen er perfekt. Frederik den 4. monogram er skarpt og tydeligt på begge sider af klinge. Pris på forespørgsel.

1057. England sabel ca. 1820. Messingfæste, rillet greb med hajskind, i rillerne snoet messingtråd. Enægget, krum klinge med smal hulslibning 68 cm. I klingen indhugget Kronet GR. Pæn stand. 840,-

1058. Stralsundsabel eller artillerisabel, Dansk. Messingfæste, halvt kurvefæste. Parerstangen og håndbøjlen er støbt i et. Håndbøjlen er skruet til knappen med jernskrue. Greb beklædt med læder og i store vindinger beviklet med snoet og glat messingtråd. Krum smal sabelklinge med dyb hulslibning. Læderskede med beslag af messing. Noget slidt, men pæn stand overalt. Disse sabler blev indkøbt i 1808, da man manglede våben efter englændernes ran af flåden i 1807. Indkøbt af dansk søofficer. Han fik et parti på 3000 tilbudt af en handlende, mens han var stationeret i Holsten. Sablerne fordeltes ligeligt mellem hær og flåde. I flåden kom den efter 1817 i brug som hornblæsersabel og gik først af brug i 1875. I hæren er sablen i 1824 indført for artilleriets konstabler. I 1835 er 15 eksemplarer overgået til brug for elever i artilleriets Underofficerskole. Efter fjernelse af tersbøjlerne i 1884 og afkortning af klingen i 1856 kom et større antal i brug. Sablerne var i brug indtil 1912. Siden 1868 under betegnelse elevsabel. 2.960,-

1059. Stralsundsabel eller artillerisabel, dansk. Denne sabel med en tersbøjle. Pæn stand overalt. Se nr. 1058. 1.950,-

1060. Underofficerspallask, dansk M 1831 Messingfæste, flad kantet parerstang, der i en ret vinkel gør over i handbøjlen, der er tappet ind i den hyfseformede knap med en rund nitte knop Fra pararstangen udgør en s formet parerbøjle, der er tredelt Greb helstøbt, rillet med glat nakkestykke helt i messing Klingen enægget lige med bred hulshbning i hele ryggens længde Fæstet mærket BGC Den bestandige geværkommicion Nydelig stand 3.650,-

1061. Skibssabel Dansk M 1882 korpssabel Halvt messingkurvefæste Halv kurv, der er tappet ind i det glatte nakkestykke På kurvens forside medaljon med kronet anker Rillet greb beklædt med hajskind, beviklet med glat messingtrad i rillerne Lige enægget klinge af den såkaldte Hafströmske type. Klingebrystet med Weyersber Kirschbaum & Co Solkongens mærke Ligeledes J S Herazcek København Uden skede pæn stand. 1.850,-

1062. Skibssabel. Dansk M. 1882 korpssabel. Samme som no. 1061 dog har denne sahel sort læderskede med beslag af messing. Mundblikkets bæltehage er stemplet 725. Nydelig stand. Denne sabel har være i almindelig brug i det danske søværn indtil 1940 og har efter 1945 været anvendt om bord på kongeskibet Dannebrog som skildvagtssabel. 3.200,-

 1063. Livgardesabel, dansk. M. 1854. Messingfæste, parerstang håndbøjle og greb støbt i et. Rillet greb med glat nakkestykke. Klingen 57,5 cm. enægget sabelklinge. Sort læderskede med messingbeslag, udvendig mundstykke med hage og dupsko Fæste mærket L G 30 Klingen mærket Sohngen Skedens bæltehage mærket L G 610 Pæn stand, men noget slidt Denne sabel, der stadig er i brug i livgarden, er oprindelig en preussisk infanterisabel der var i brug i den Slesvig-Holstenske hær Taget som krigsbytte i treårskrigen. Ved ombevæbningen af den danske hær i 1854 blev denne sabel tildelt livgarden. Der kan forekomme mange variationer med hensyn til mærkninger og stempling samt klingestørrelse pa denne sabel, idet den dels har været brugt i tre hære, dels har man fra tid til anden foretaget indkøb for at supplere beholdningen 4.650,-

1064 Engelsk sabel af Mameluk type Ca 1850 Fæste og parerstang af forgyldt mes sing, grebskaller af elfenben. Klingen krum med yelman. Klingen ætset med kronet VR samt bladranker samt Watts 2 St.Jamess St. London. Messingskede med to bæreringe. Parerstang dekoreret med bladranker og krydsede sabler. Nydelig stand med morsom portepee Sabler af denne type (Mameluk) kom på mode blandt engelske officerer under Krimkrigen. Sabeltypen kom til Europa efter Napoleons felttog i Ægypten. I England blev typen reglementeret for generaler i 1831. 2.840,-

1065. Dansk, Frederik VI Sabel. Fæste forgyldt messing. Flad parerstand, der går over i håndbøjlene, som er tappet ind i knappen. Flade ovale skedefjedre med kvindehoved. Greb af rillet ibenholdt, glat nakke stykke, der går over i knappen. Knappen form af mandshoved med fjerprydet hjelm. Håndbøjlen dekoreret med våbentrofæer. Klingen krum, enægget med bred hulslibning. Klingen graveret med det lille rigsvåben forsynet med krone. Rigsvåbenet er omkranset med elefantordenens kæde. Messingskede med to bæreringe. Nydelig stand. 6.400,-

1066. Dansk, Frederik VI Pallask. Forgyldt messingfæste. Firiantet parerstang, der går over i en håndbøjle, som er tappet til knappen. Skedefjeder i form af skjolde. På forsiden Fr. VI’s monogram på skedefjederen. Knappen har form som en fremadbøjet løve, der fortsætter i et glat nakkestykke, som omslutter grebet. Løvens forpoter hviler på parerbøjlen. Grebet af netfilet ibenholdt. Klingen lige enægget med bred hulslibning. Graveret med våbentrofæer og blomsterranker. 78 cm. Messingskede med to bæreringe Nydelig stand. 6.200,-

1067. Dansk sabel M. 1950. Forsølvet messingfæste, stor buet pladekurv, der er tapped ind i nakkestykket. Greb med sort nubret kunststof, der er rillet. I rillerne en flettet, samt glatte metaltrade Svagt krummet, enægget sabelklinge med hulslibning, forkromet. Klingebrystet mærket E & F Hørster Solingen. 82,3 cm. Skeden forkromet stål med to bæreringe. Sablen er med portepee. Som fly. 1.850,-

1068. Spanien Sabel ca 1890 Fæste af forgyldt messing Halvt kurvefæste, der dan nes af en s formet tertsbøjle og det kronede spanske våben omkranset af faner Parer stangen går over i håndbøjlen, der er tappet ind i den hylseformede knap. Greb af rillet hajskind, i rillerne to snoede metaltråde. Klingen let krum enægget med to blodriller. Skeden mangler Pæn stand 650,-

1069. Dansk Frederik VI sabel Fæste af messing, håndbøjlen tappet til knappe Glat nakkestykke, der ender i løvehoved med manke. Hjerteformede skedéfjedre. Klingen krum enægget med bred hulslibning. Klingen graveret med Frederik VI’ kronede monogram samt inskription „For kongen og Fædrelandet“. Nogle tæringer på klingen. 3.200,-

1070. Tysk fremstillet marinesabel til den brasilianske marine M. 1889. Enægget 82 cm. klinge med bred hulslibning. Kraftig stor kurv med det brasilianske rigsvåben i rund medaljon. Grebet af messing med indslået anker. Sort jernskede med en bære ring Arsenalfrisk stand. 790,-

1071. Dansk Skibshuggert M. 1807. Messingkurvefæste, der stammer fra rytterpallask M. 1789. Rillet greb beklædt med læder og beviklet med messingtråd. Stammer ligeledes fra rytterpallaske M. 1789. Lige, tveægget fugletungeklinge, stammende fra dragonpallask M. 1785. På klingen C7. 1766 indhugget i ovalt stempel. Ligeledes BS (Baroniet Schimmelmann) på klingebrystet. Kurven ligeledes stemplet BS. Efter flådens ran i 1807 blev et stor antal rytterpallasker afkortet og anvendt som huggerter i marinen. Nydelig stand. Solgt.

1072. Skotsk Regimentspallask. 1794. Dobbelt stålkurv, gennembrudt dekoreret med tidsler samt regimentsmærke fra, 1 lGth Perhshire regimant. Greb med rillet hajskind i rillerne snoet messingtråd. Klingen lige enægget, med smal hulslibning 80 cm lang. Pæn stand overalt. Regimentet ll6th Perhshire blev formeret i 1794, mandskabet kom fra den Hannoveranske hær. Regimentet tilhørte således et af de mange skotske regimenter, uden for Skotland. Efter formeringen i 1774 opstod der straks vanskeligheder med mandskabet, disse var jo tyskere og ville ikke bære kilt, som det var foreskrevet skotske regimenter. Allerede i 1795 bliver regimentet nedlagt. Det bestod altså kun i et år. - 4.800,-

1073. Svensk Kommiskårde M. 1685. Jernfæste med ægformet knap. Rund parerplade i et med håndbøjle, der er tappet til knappen. Tombøjle, der er smedet til parerpladen. Greb af sortmalet træ. Lige tveægget klinge med tydelige stempler. Kården har været i brug i Norge som sidevåben for infanteriet indtil 1770. I 1778, 1801 og 1807 blev de norske arsenaler beordret til at afkorte klingerne på disse kårder til brug for den Norske Skærgårdsflotille. Kården er i nydelig stand. 3.860,-

1074. Dansk Soldaterkårde M. 1701. Jernfæste med ægformet knap. Parerplade, Jern skiv med tretten hakker, der bagtil ender i en kort parerstang og fortil i en handbøjle, der er tappet til knappen Grebet er beviklet med svær flettet messingtrad Foroven og forneden en messing ring. Lige tveægget klinge - På klingen rester af Frederik den IV kronede spejlmonogram Klingelængde 72,5 cm Ovennævnte er det første sikre modelvaben, idet både våben og arkivalier findes Bevaringsstanden er meget vane rende,og klingernes længde kan være meget forskellige. Som no. 1073 er nævnte kårde en af de i Norge afkortede til brug for Skærgardsflotilhen Nydelig stand 5.600,-

1075. Svensk sidevåben for fodfolk. Ca. 1850. Messing fæste hvor parerstangens bageste gren er bøjet lidt nedad, medens den forreste går over i en håndbøjle, der er skruet til knappen. Parerpladen er hjerteformet, støbt i et med parerstangen. Messingstøbt greb med snoede riller, som ender i to ringe. Klingen er let krum enægget, med smal hulslibning. Klingen mærket T4 NO 52. Nydelig stand. 1.240,-

1076. Dansk Musketerkårde M. 1748. Messingfæste med en kort nedadbøjet parerstang, håndbøjle der er tappet ind i den kugleformede knap. Kraftig halv parerplade med fortykket kant, støbt i et med håndbøjle og parerstang. Støbt messinggreb med snoede riller. Klingen lige tveægget med affladning på midten. Klinge dekoreret med Er. V’s kronede monogran samt årstallet 1757, på begge sider af klingen. Kården er
i meget fin stand, med tydelig klingedekoration. 11.600,-

1077. Solgt.

1078. Fægtekårde, stål Ca. 1780. Fæste af stål, oval stikplade. Parerstang, håndbøjle og fingerbøjle støbt i et og tappet til knappen. Grebet teriformet. Knap og greb skåret i rhombeformet mønster. Klingen trekantet. Pæn stand. 2.830,-

1079. Fægtekårde, stål ca. 1750. Fæste af stål, nyreformet stikplade. Parerstang, håndbøjle og fingerbøjle støbt i et og tappet til knappen. Tenformet greb beviklet med snoet og flettet hestehår. Klingen trekantet. På klingebrystet små graveringer med indlagt messing. Pæn stand. 3.680,-

1080. Engelsk officerssabel. Kurv af stål med to svungne bøjler, greb med rillet hajskind. I rillerne snoet kobbertråd. Klingen let krum, enægget mod spidsen tveægget, bred hulslibning. Fæste og klingen har nogle små tæringer. 780,-

1081. Dansk kommandersergentsabel M. 1854. Fæste af tombak. Parerstang med håndbøjle og to sidebøjler. Håndbøjlen er tappet til knappen. Glat nakkestykke med to lapper. Rillet greb beklædt med hajskind. Rillerne beviklet med snoet messingtråd. Klingen krum, enægget med stangryg og yelman. Sort læderskede med beslag af tom- bak. Nydelig stand. Sablen er oprindelig tysk fusilersabel. Ved ombevæbningen i 1854 af hæren var man ikke i tvivl om, at dette smukke våben skulle bruges som underofficersvåben. 6.500,-

1082. Fransk Søofficerssabel 1870. Forgyldt messingfæste. Gennembrudt kurv, der går over i parerstang som er tappet til knappen, greb af rille horn. Fæstet dekoreret med anker, snoet tovværk, muslinger samt havplanter. Klinge, enægget med bred og smal hulslibning 67 cm. Skede af læder med beslag af messing to bæreringe. Nydelig stand. 1.840,-

1083. Dansk artillerisabel M. 1802. Messingfæste, parerstang, der går over i håndbøjle, som er tappet til knappen. Glat nakkestykke, der ender i løvehoved. Let krum, enægget klinge med bred hulslibning 79 cm. Parerstangen mærket B.M.-1.A.C.-21 (Bornholms Milice 1.artilleri Compagni nr. 21.). Klingen med kronet F. Nydelig stand. 3.500,-

1084. Dansk artillerisabel M. 1802. Som nr. 1083, parerstangen mærket S.N. 136 samt BGC. Skede af sort læder med beslag af messing. Nydelig stand. 6.800,-

1085. Grenadersabel Ca. 1750. Messingfæste, hjerteformet stikplade, der går over i en håndbøjle, som er tappet til knappen. Rillet, støbt messinggreb. Let krum, enæggét klinge med rygstillet od 65 cm. På fæstes knap støbt malteserkors. På klingen rester efter gravering, et slynget W. Små tæringer i klingen, ellers pæn stand. 1.240,-

1086. Dansk Infanterisabel M. 1838. Messingfæste, halv stikplade, der går i et med håndbøjlen, som er skruet fast til knappen med en jernskrue. Messinggrebet støbt i to halvdele. Krum sabelklinge med rygstillet od. Klingebrystet mærket. Frederiksværk

1087. Dansk infanterisabel M. 1834. Messingfæste, hjerteformet stikplade, der går i et med håndbøjlen, som er tappet til knappen. Kanneleret messinggreb. Krum sabel- klinge med rygstillet od 62 cm. Stikpladen mærket. K.R.6C.53 samt 7.B.4.C.158. Nyde li stand. 2.100,-

1088. Dansk Grenadersabel M. 1753 messingfæste, halv stikplade der går over i en håndbøjle, som er tappet ind i knappen. Rillet støbt messinggreb. Let krum, enægget klinge med rygstillet od 60 cm. Klingen mærket med Christian den 7. kronede monogan samt årstal 1805, noget utydeligt. Fæstet nærket. BGC 1705, 4-KRB-2C-22 samt F.R.G.C.36. Læderskede med beslag af messing (restaureret) Nydelig stand. 4.800,-

1089. Dansk infanterisabel M. 1834. Som nr. 1087. Fæstet mærket. 5.B.4.C. NO. 133 samt K.R.8C.84. Læderskede med bæltehage og mundblik af messing, dupsko af jern. Pæn stand. Uden rust. 3.540,-

1090. Dansk Grenadersabel M. 1753. Som nr. 1088. Klingen uden monogram, men med kronet F. (Frederiksværk). Parerstangen med X (kassationsstempel). Pæn stand. 3.820,-

1091. Pionersabel Tyskland. Fæste af jern støbt i et. Klingen 47 cm. enægget. Skede af læder med beslag af jern, klingbrystet mærket Gebr. Weyersber Soligen. Pæn stand overalt. 1.350,-

1092. Håndværkersabel, dansk M. 1869. Messingfæste, kort lige parerstang. Mellem grebet og klingen er indskudt en lille oval parerplade. Greb støbt messing. Firkantet tværsnit, afrundet på ydersiden. Klinge lige enægget med skarpkantet ryg. Sort læderskede. Skedebeslag af messing. Sablen er fremstillet af infanteriunderofficerssabel M. 1831. Den har samtidig tjent som forbillede for underofficerssabel M. 1892. Pæn stand. 2.460,-

1093. Jægerhirschfænger. dansk M. 1801. Messingfæste, hvor en flad kantet parerstang med knop for ende fortil, går vinkelret over i en håndbøjle, der med en jernskrue er fæstet til en løvehovedformet knap, med glat nakkestykke. Grebet er omvundet med messingtråd, der forneden sluttes med et messingbånd. Klingen er lige og enægget med kraftig ryg og spids ud for midten. Pæn stand. Hirschfængeren findes en bajonetanordning af jern til jægerriffel M. 1803 og M. 1807. 2.100,-

1094 Faskinkniv M 1808. Dansk for sappører Klingen er fra faskinkniv for under konstabler M 1777. Disse havde vist sig uegnede og som følge heraf faet nye fæster i 1808 Greb af glat bøgetræ med messingband nærmest klingen Parerplade af mes sing Klinge er ætset „kongl artillerie Corps“ Fremtræder pæn, med en anelse rust i klinge. 3.650,-

1095. Dansk faskinkniv for underkonstabler M. 1777. Messingfæste, hvor parerstangen har et kraftigt mellemstykke og går i et med den kantede håndbøjle, der er tappet ind i en løvehovedformet knap med kantet nakkestykke. Læderomviklet trægreb, med snoet messingtråd i rillerne. Forneden omsluttet af KONGL. ARTILLERJE CORPS. Brun læderskede med beslag af messing. I skeden tre lommer til fornavlings og rømmeværktøj. Et sjældent våben i nydelig stand. Pris på forespørgsel.

1096. Infanterisabel. fransk M. 1770-1801. Messingfæste, parerstang håndbøjle og greb støbt i et. Rillet greb med glat nakkestykke. Klingen 59 cm. krum, enægget sabel- klinge med rygstillet od. Sort læderskede med messingbeslag. Håndbøjlen med tydelige stempler. Skedens mundblik mærket 112. Nydelig stand overalt, sablen ligner til forveksling den danske livgardesabel M. 1854. Typer har været brugt i de eurpçç hære igennem to århundreder. 1.250,-

1097. Artillerisabel, dansk M. 1854. Messingfæste, parerstang og bøjle i ét. Håndbøjlen er loddet til knappen. Rillet greb med kraftigt nakkestykke. Beklædt med læder og i rillerne beviklet med messingtråd. Lige tveægget klinge. Pæn og nydelig stand. 2.480,-

1098. Hirschfænger dansk M. 1849. Messingfæste, parerstang, der i en ret vinkel går over i en håndbøjle, som med en jernskrue er fæstet til knappen. Grebet tæt beviklet med messingtråd. Klingen lige enægget med midtstillet od, 57 cm. Sort læderskede med beslag af messing. Parerstangen mærket 2 AB 276. Skedebeslagets hage mærket 2A 609. Klingebrystet mærket Frederiksværk 1850. Hirschfængeren er fremstillet på Frederiksværk, oprindeligt til jægerne. Ved omfordelingen i 1854 bliver den tildelt artilleriets konstabler afkrigsreserven. Endelig i 1869 skifter den navn til fæstningskonstabelsabel og tildeles underkorporaler og menige af artilleribataljonerne. Nydelig stand. 2.640,-

1099. Sidevåben for fodfolk. Dansk M. 1854. Messingfæste, korsformet fæste støbt i et stykke. Rillet støbt greb. Lige enægget klinge med midstillet od. Særdeles nydelig stand overalt. Oprindelig tysk hirschfænger. Dette våben havde den Slesvig-Holsten. ske hær anskaffet i et så stort antal, at man ved omfordelingen af hærens blankvåben i 1854 udrustede næste hele infanteriet med disse våben. Sidevåben for fodfolk. M. 1854 skiftede navn ved 1869 ordningen og blev under navnet fodfolkssabel udleveret til soldater, der ikke var bevæbnet med gevær M. 1867. Priser fra 850,-

1100. Sidevåben for fodfolk, dansk M. 1854. Som nr. 1099. Klingen har her nogle rusttærringer. Fæstet mærket 5LB.3C.186. Sort læderskede med beslag af messing. 1.450,-

1101. Fransk gravkors M. 1831, sidevåben for fodfolk. Klingen 48 cm. tveægget mærket Talabott’s Paris samt Napoleons bomærke. Messingfæste med rillet greb. Sort læderskede med messingbeslag. Pæn stand overalt, men trænger til pudsning. 980,-

1102. Jægerhirschfænger. dansk M. 1801. Som nr. 1093. Fæstet mærket BGC (Bestandig Gevær Commission), samt no. 633. Klingebrystet mærket med egern i ring. Sort læderskede med beslag af messing. 3.600,-


1103. Dansk Kyrasserpallask M. 1838. jernkurvefæste, oval parerplade med håndbøjler, der er tappet ind i nakkestykket. To tertsbøjler og en kvartbøjle. Læder beklædt greb, der i store vindinger er beviklet med snoet messingtråd. Glat nakkestykke. Lige tveægget klinge med midtstillet od, affladning langs ryggen. På klingebrystet er ind- slået Frederiksværk. Jernskede med to bæreringe. Skeden er den samme som kyrasserpallask M 1831 Ved kyrasserregimenternes nedlæggelse i 1842 overgik pallasker ne til livgarden til hest Standen er som fly Skeden mærket LG t H 48 14.500,-


1104. Dansk kyrasserpallask M 1831 Jernfæste, helt meget kraftig kurvefæste Ru let greb beklædt med sort læder og omviklet i rillerne med snoet messingtråd Forne den omsluttes greb og nakkestykke af en jernring, der fremefter har et firkantet øsken til en fingerstrop af læder Lige enægget klinge med smal hulslibning langs ryggen Jernskede med to bæreringe Standen er som ny Sablen er mærket LG t H 10 14.500,-


1105. Rytterpallask dansk M 1773 Messingkurvefæste, hvor parerstangen gar i et med håndbøjlen, der er skruet til den kugleformede knap på fod Foruden håndbøjle findes tre lodrette bøjler forbundet med mindre tværbøjler, samt på indersiden en stor tombøjle To ovale parerplader med opadbøjet kant støbt i et et med parerstangen Konisk, læderomsyet trægreb med en enkeltsnoet messingtråd i rillerne, foroven og for neden afsluttet med et bredt messingbånd. Lige, enægget klinge med hulslibning og blodrille langs ryggen. Parerstang og klingebryst stemplet BS. (Baroniet Schimmelmann). Pallasken er i meget fin stand. Pris på forespørgsel.
Skede for rytterpallask M. 1773 og M. 1789. Denne skede er den i 1779 approberede, hvor mellembånd og dupsko er udsmedet i et stykke. Den oprindelige skede viste sig uholdbar, dupskoen faldt af. Vi har lejlighedsvis skeder til danske pallasker. Ring venligst om pris.


1106. Fransk kyrasserpallask M. 1822. Messingfæste med tre parerbøjler. Rillet sort lædergreb, i rillerne snoet messingtråd. Klingen lige, enægget med to blodriller. Jernskede med to bæreringe, den øverste ring mangler. Klingerygge med sædvanlig fransk inskription, klingebrystet med kontrolstempler. Pæn stand. 1.980,-


1107. Dansk kavallerisabel M. 1843. Jernfæste, pladekurv med pæreformet udskæring. Kurven er tappet ind i det rillede nakkestykke, der omfatter den øverste del af grebet. Greb beklædt med mørkebrunt skind, der i store vindinger er beviklet med to snoede messingtråde. Den nederste del af grebet og nakkestykket er omgivet af en jernring, der fremefter har et øsken med læderstrop til pegefingeren. Let krum klinge, enægget med bred hulslibning og midstillet od. Den yderste del af klingen er rygslebet. Jernskede med to bæreringe. Klingebrystet mærket F.A. Hermes Solingen samt kronet 91. Kurv og skede mærket J.R.21. Nydelig stand. Denne sabel, der var det danske rytteris hovedvåben i krigene 1848-50 og i 1864 blev indført efter grundige overvejelser og forsøg. At man havde konstrueret et effektivt våben ses bedst af modstandernes respekt for dette samt af, at det er et af de få danske våben, der er blevet kopieret i udlandet. Det var et stort skridt man tog, da man bestemte, at menige underofficerer og officerer skulle have ens våben. Dette viser måske bedst, at man i en tid, hvor skydevåben ellers var altafgørende, stadig betragtede sablen som rytteriets vigtigste våben. 4.600,-


1108. Preussisk Kyrasserpallask M. 1819. Russisk type. Tombakfæste, parerplade der går over i en håndbøjle, der er tappet til knappen, to snoede tersbøjler. Læderbeviklet rillet greb. I rillerne snoet messingtråd. Forneden omsluttes grebet af et messingbånd. Lige enægget klinge med to brede hulslibninger 95 cm. Jernskede med to bæreringe. Parerpladen stemplet 2 C R R 3 E 33. Curassier Regimant Royale 3 Eskadron Nr. 33.). 2. Curassier Regiment var de Pommerische Curassierer Pallasken som type er oprindelig fransk. I 1809 køber den russiske hær pallasker, som den her beskrevne i Tyskland. Den bliver udleveret til dragonerne og får modelås. L806. I 1806 bliver den udleveret til Garde og Linie kyrassererne. Pallasken bliver indført i den Preusiske hær i 1819, som pallask for kyrasserer af russisk type. Den beskrevne pallask er krigsbytte fra krigen 1848-50. Den har muligt været båret af danske enheder, noget billedmateriale tyder på dette. Palasken er i nydelig stand. 10.980,-

1109. Dansk sabel for officerer, faste underofficerer og spillemænd af fodfolket M. 1904. variant. Forgyldt messingfæste. Lige parerstang, der går over håndbøjle, der er tappet ind i det glatte nakkestykke. På parerstangen et lille trekantet skjold og i rillerne beviklet med snoet messingtråd. Lige enægget mod spidsen tveægget klinge med bred hulslibning. Brun læderskede med forgyldte messingbeslag. Klingen mærket C.L. Siefert København. Fæste og skedebeslag er overalt dækket af punselmærker. Pæn stand. 2.450,-


1110. Dansk entrebil. Typen har været brugt i den danske marine fra 1675 - 1900. øksehoved i smedet jern, skæfte af sortmalet træ. Så længe der eksisterede træskibe, har entrebilen været i brug. Man ved med sikkerhed, at typer som denne har været brugt i treårskrigen samt krigen 1864. Pæn stand. 4.560,-

1111. Svensk faskinkniv. Fæste af sortmalet træ. Parerbøjle af messing. Klingen lige enægget 43 cm. Sort læderskede med beslag af messing. Skeden mærket I 1 no- 178. Pænstand. 890,-

1112. østrisk faskinkniv. Fæste af lyst træ. Lige parerstang af stål. Enægget lige klinge, med bred hulslibning. Sort læderskede med beslag af jern. Restaureret. 650,-

1113. Dansk stralsundsabel. Som no. 1058. Denne sabel er uden tersbøjler. Grebet er det oprindelige, med rillet læder, i rillerne snoet og glat messingtråd. Stor læderskede med beslag af messing. Rigtig nydelig. 2.880,-

1114. Dansk skibshuggert M. 1849. Fæstet af sortmalet jern, tenformet greb ligeledes af sortmalet jern. Klingen lige enægget med smal hulslibning. Pæn stand. 950,-

1115. Tachi, Japan, Klingen signeret „BISHU OSAFUNE SUKEMITSU BUNMET I DET 7-ENDE ÅR PÅ EN HELDIG DAG I AUGUST MÅNED“. Bunmie perioden strakte sig over 18 år, begyndende år 1469. Klingen er altså fremstillet år 1476. Tangen kosujichigai, Ha-Agari Kun-Jun. Klingens ryg Mune-Hikushi. Klingens kurve Koshizori. Klingens spids Kassaki Fukura Tsuku. Fæstet, Kabuto Gane i for af Ho-O fugl. Skeden Ishi-Zuke, Amaoi med Shiba-Bike og Sej. Ichi-No-Ashi og Ni-No-Ashi begge med Obi-Ton for gehæng af læder, dekoreret med nævnte kejserlige Mon. Skeden er udført i guldlak. Udtrykket med Ho-O fugl og kejserlig Mon. Beslagene med skyer. Et virkeligt pragteksemplar af en tachi i nydelig stand. Solgt

1116. Dansk sabel for officerer af livgarden M. 1911. Forniklet stålkurvefæste, plade- kurv, der er tappet ind i grebet under nakkestykke. Greb, rillet træ beklædt med hajskind og beviklet i rillerne med snoet tråd. Sabelklinge med hulslibning, midstillet od, Sort læderskede med forniklede beslag. Pæn stand. Denne sabel skulle erstatte sølvsabel M. 1852. Der hører to skeder til denne sabel. En til daglig brug med en bærering og en til galla med to bæreringe. 1.950,-

1117. Pallask. Brugt ved akademisk-skyttekorps. Fæste af nysølv, tre smukt svungne tersbøjler, der går over i håndbøjlen med udskæring til håndledsstrop. Rillet horngreb med kobbertråd. Lige tveægget klinge med forskudte blodniller, Skede af stål med en bærering. Pæn stand. 1.250,-

1118. Dansk artilleriofficerssabel M. 1876. Forgyldt fæste. Halv pladekurv med pære- formet udskæring. Rillet trægreb med hajskind. Rillerne beviklet med snoet og glat messingtråd. Forniklet klinge med stangryg og yelman - 84 cm lang. Klingebrystet stemplet Fyrwald København. Jernskede med messingbeslag - én bærering. Pæn stand. 2.950,-


1119. Spansk kavallerisabel. Jernfæste, pladekurv der er tappet til knappen. Greb af netskåret træ. Sabelklinge med smal og bred hulslibning. Jernskede med bærering. Pæn stand. 740,-


1120. Preussisk kavallerisabel M. 1852. Jernfæste, gennembrudt pladekurv, tappet til knappen, glat nakkestykke med lapper. Greb af rillet læder. Let krum enægget mod spidsen tveægget klinge med bred hulslibning 86,5 cm. Jernskede med to bæreringe. Klingebrystet mærket. Gebr. Weyersberg Solingen. Ryggen mærket. Kronet FW 54. Nakkestykke med kronet W. Kurv og skede mærket G.H.4.148 samt kronet W. Dupskoen G.W. Kronet FW for Frederick Wilhelm, 54 for fremstillingsåret. G.H.4.148 er Garde Husarene 4 Eskadron ur. 148. Det kronede W. er Wilhelm II kontrolstempel 1888-1918. Sablen er som nævnt fremstillet i 1854, klingen er smedet stål. Samme sabel fremstillet omkring år 1866 har et indhugget Gi klingebrystet. G står for guss-stahl (støbt stål). G.W. på skeden står for Gebrüder Weyersberg. Denne sabel har været i brug til og med første verdenskrig. Et meget smukt stykke. 5.270,-


1121. Fransk Militær kårde Ca. 1850. Fæste af messing. Parerstang og håndbøjle i et tappet til knappen. Greb af snoet og flettet messingtråd. Nyreformede stikplader, den ene nedknappelig. Lige tveægget klinge med dobbelte blodniller 80,5 cm. Klingen med sædvanlig fransk inskription, parrebøjlen mærket 392. Nydelig stand. 1.640,-1122. Dansk officerskårde M. 1837. Fæste af tombak. Kantet parerstang, der er støbt i et med håndbøjlen. Mellem parerstang og klinge er indskudt en dobbelt, skålformet parerstang. Tenformet greb beviklet med snoet og glat messingtråd. På knappen det lille rigsvåben. Lige enægget klinge med bred hulslibning, midtstillet od. Sort læderskede med beslag af tombak. Klingebrystet mærket Frederiksværk BGC. (Den bestandige Geværcommicion). Kården er den samme som sølvkården, der i 1836 blev indført for livgarden til fods og landkadetkorpsets officerer. Den her beskrevne kårde er fremstillet i Frederiksværk. Langt den største del af disse kårder blev fremstillet i Tyskland, de var noget spinklere. En virkelig sjælden kårde i nydelig stand. 10.600,-


1123. Dansk officerskårde M. 1837. Som nr. 1122. Denne kårde er en af de i Tyskland fremstillede. Uden skede. Pæn stand. Privatmodel - en anelse kleinere. 1.650,-


1124. Svensk kavallerisabel Ca. 1850. Sablen er identisk med den danske sabel M 1843, Se nr. 1107. Fæstet er her af messing. Skeden er af blåneretjern. Skede og klinge med et utal af mærker og stempler. Kurven mærket med anker samt TLN. Nydelig stand. 2.500,-


1125. Brasiliansk sabel M. 1889. Fremstillet i Tyskland. Stålkurvefæste, nuet lædergreb, i rillerne snoet messingtråd. Klingen 84 cm. med stangryg og yelman. Jernskede med en bærering. Fæste og skede blåneret. Kurven med et brasilianske våben. Klingen mærket „Weyersber Solingen“. Pæn stand. 690,-


1126. Dansk sabel af Luxembourgsk model 1848. Jernfæste, flad spidsoval parerplade, der går over i en håndbøjle, som er tappet ind i knappen. To S-formede tersbøjler. Rillet greb, beklædt med Sort skind. Krum enægget sabelklinge med bred hulslibning, midt- stillet od, der er slebet fra både ryg og ægside. Jernskede med to bærering. Klingebrystet mærket med kronet B samt årstallet 1843. Skeden med samme mærkning. Det kronede B er Liége kontrolstempel. Skeden er ligeledes mærket 0.C - 32. (Oldenburg- ske Cavaleri). Sablerne er i et antal af 323 eksemplarer indkøbt i sommeren 1848 i Liége, men der har også eksisteret et betragteligt antal fra Rensborg Tøjhus, hvor de var efterladt af Slesvig-Holstenerne. En sjælden sabel i nydelig stand. 6.200,-


1127. Dansk lansenersabel M. 1816. Jernfæste lige parerstang, der i en ret vinkel går over i en håndbøjle, som er tappet ind i et glat ovalt nakkestykke. Trægreb beklædt med sort skind og i store vindinger beviklet med snoet messingtråd. Krum, enægget sabelklinge med bred hulslibning. Svær jèrnskede med to bæreringe. Parerstangen 4 mærket SBN8 (3 battailion nr 8) Til de yngre officerer af infanteriregimenterne, blev der udleveret kavallerivåben, grunden til dette var at officerne var til hest Sablen er oprindelig husarsabel M 1808, siden udleveret til lansenerregimenterne Samtidig hermed foresatte man fabrikationen med sma ændringer, således at det i dag er svært at skelne typerne fra hinanden. Klingerne varierer først og fremmest i krumningen, hvad der gør det uhyre at parre sabel og skede. Sablen er i pæn stand. 2.700,-


1128. Dansk Ryttersabel M 1894 Jernkurvefæste med formet udskæring Kurven er tappet ind i det glatte nakkestykke. Rillet greb, beklædt med hajskind, i rillerne glat og snoet messingtråd. Krum sabelklinge med hulslibning, Klingebrystet mærket E & H Neuhaus. Forniklet jernskade med en bærering, Pæn stand. Denne sabel er næsten lig kavalerisabel M. 1843. Der er først og fremmest sket tekniske ændringer samt dette nye, at man bruger samme skede til ryttersabel og artillerisabel for beredne. 2.350,-


1129. Engelsk sabel for let kavalleri. Messingfæste, oval parerstang, der går over i håndbøjle, to tersbøjler. Greb af læder med rille. I rillerne snoet messingtråd. Enægget sabelklinge med bred hulslibning. Skede af stål med to bæreringe. Nydelig stand. 1.380,-


1130. Dansk ryttersabel M. 1894. Som nr. 1128. Klingebrystet mærket C.L. Seifert KgL Hofguldtrykker København. Sablen er i særdeles nydelig stand. 1.780,-


1131. Rytterpallask dansk M. 1789 (Lygtepallask). Messingfæste som rytterpalask M. 1774, hvor de to næsten vandret siddende bøjler på ydersiden og alle indenfor håndbøjlen på kvartsiden siddende bøjler er fjernet med undtagelse af tombøjlen. To ovale parerplader med opadbøjet kant, støbt i et med parerstangen. Konisk trægreb med riller, beklædt med læder. I rillerne messingtråd. Klingen lige, enægget med midtstillet od. Denne pallask er rytterpallask M. 1773 med forenkelt fæste og afkortet klinge. Afdelingsstempler på parerplade samt kronet C7 på klingen. Priser fra 3.700,-
Vi har lejlighedsvis skeder til danske pallasker, ring venligst om pris.


1132. Dansk Ryttersabel M. 1843/99. se nr. 1107. øsknet for fingerstrop er her fjernet. Sablen får ny skede med en bærering. Dette approberes 1898. Kurven mærket 1DRD.133,2DR. 1050 samt 2Dr.S.16. Skeden mærket.Tr.A.168. Mærkerne på kurven er fra Dragonregimenterne, skedens mærker er fra Trænafdelingen. Sablen er i pæn stand. 2.200,-


1133. Dansk sabel for let kavalleri M. 1839. Jernfæste, parerplade støbt i et med bøjler, der danner en hel kurv. Grebet nuet, beklædt med mørkebrunt læder, i rillerne snoet messingtråd. Krum sabelklinge med midstillet od, dyb hulslibning langs ryggen. Klingebrystet mærket Frederiksværk. Jernskede med to bæreringe. Fæstet mærket 2 DR 4E 34, skeden mærket 2.D.R.4.185. Sablen er i pæn stand. Sablen blev approberet 7 april 1839. Leveret fra Frederiksværk. Hovedparten af sablerne blev leveret til 2. Dragonregiment, der havde garnison i Holsten. 3.580,-


1134. Dansk Artillerisabel for beredne M.1854/99. Jernfæste. Parerstang, der går over i en håndbøjle, som er tappet til knappen. Rillet greb beklædt med læder. Rillerne beviklet med snoet messingtråd. Krum enægget sabelklinge med bred hulslibning og midtstillet od. Identisk med klinge fra ryttersabel M. 1894. Skeden mærket med krone samt 5AA.171.G. (5 artilleriafdeling nr.171). Pæn stand. Da artillerisabel for beredne, M. 1854, der oprindelig var en erobret tysk sabel, var ved at være slidt, indførte man ryttersabel M. 1899 som en slags forbedring, idet man lagde sig fast på en klingetype og en skedetype for både artilleri og rytteri. Skedens modelår er 1898. 2.500,-


1135. Norsk kavallerisabel M. 1845 (Hafstrømeren). Udtrykket sabel er misvisende, heller ikke betegnelsen pallask dækker helt. Her er derfor beholdt det gamle navn. Kurvefæste af messing. Håndbøjlen som er tappet ind under knappen, går i et med parerstangen og ender i en lille nedadbøjet knap. På hver side af parerstangens bageste del hæver sig en plade som spidser til mod bøjlen. Grebets øverste del er foroverbøjet. Det smalle nakkestykke og knappen er kronet af en lille knap. Rillet greb. Enægget lige klinge, indsvunget mod midten. Bred hulslibning. Lige stålskede med to bæreringe. Klingebrystet mærket 304. Sablen er ikke pudset, i særdeles fin stand. 4.880,-


1136. Kejserlige Rusland Marine. Underofficers pallask M. 1861. Forgyldt messing fæste. S-formet parerstand, der runder over i en håndbøjle, tappet ind i nakkestykket. To s-formede tersbøjler, samt kantede skedefedre. Rillet greb med snoet og glat mes singtråd. Glat foroverbøjet nakkestykke, der ender i en oval knap. Klingen lige enægget, med stangryg og yelman, forniklet. Klingebrystet mærket E & F Höster Solingen. Sort lakskede med forgyldte messingbeslag. Nydelig stand. 3.800,-


1137. Engelsk infanteriofficerspallask Ca. 1890. Messingfæste i form af gennembrudt kurv med kronet monogram. Greb af træ med riller, beklædt med læder. I rillerne snoet messingtråd. Klingen er lige, enægget med bred hulslibning, ætsninger med bred hulslibning, ætsninger med kronet monogram. Prøvemærket: PROVED P. Stålskede med to bærerringe. Nydelig stand. 1.150,-


1138. Svensk Kårde af Karolinsk type. Messingfæste med lige parerstang. Hjerteformet parerplade, der går i et med håndbøjlen, skruet til den kugleformede kanp. Tenformet greb beviklet med messingtråd. Kraftig, lige tveægget klinge. Kort blodrille med indslået XZXZZ på begge sider samt P. Det er meget vanskeligt at tidsbestemme disse drabantkårder. De har været i anvendelse fra 1670-1854. Både fæster og klinger varierer Kården er i nydelig stand. 6.850,-


1139. Hestegardepallask. Dansk M. 1828. Messingfæste, to ovale parerplader støbt i et med håndbøjlen, som er tappet ind i knappen. Lille tersbøjle. Rillet greb beklædt med læder. I rillerne snoet messingtråd. Enægget klinge med smal hulslibning langs ryggen. Klingens længde er 90,5 cm. Fæstet stammer fra dragonpallask M. 1785, og klingen fra rytterpallask M. 1773. Standen må betegnes som pæn, der har været en anelse rust i klingen. 2.600,-
Skede til hestegardepallask M. 1828. Brun læderskede med to bæreringe. Indvendigt mundblik og mellembånd med øsken af messing, bæreringe af jern. Pris på forespørgsel.


1140. Dragonpallask, dansk M. 1785 (EJnionspallask). Kurvefæste af messing, der er opbygget på to ovale plader, som samles i en håndbøjle, der er tappet ind i knappen. Kurven dannes af en plade med unionsvåbnet, der også er tappet ind i knappen. Rillet greb, beklædt med skind. Rillerne beviklet med messingtråd. Lige tveægget klinge (Fugletungeklinge), 93,5 cm.. Klingen mærket på brystet BS. (Baroniet Schimmelmann samt kronet C 7). Pallasken er i fin stand, en smule gravrust i klingen. Fremstillet på Kronborg Geværfabrik. Pallasken er senere omdannet flere gange. Til rytterpallask M. 1797 og pallask M. 1828. Pris på forespørgsel.


1141. Dansk kavallerisabel M. 1843. Se nr. 1107. Denne sabel er forkromet. KlingeI brystet mærket Lüneschlosss P.D. Solingen. Kurvefæste og skede mærket. H.G.97. (Hestegarden nr. 97). Nydelig stand. 4.600,-


1142. Svensk kavalleripallask Ca. 1880. Kvart kurvefæste af messing med runde huller langs kanten, i håndbøjlen hul for læderatrop. Rillet trægreb med sort lærred. I rillerne snoet messingtråd. Klingen 86 cm. tveægget med smal hulslibning. Sort jernske de Pæn stand. 1.650,-

1143. Engelsk kavallerisabel ca. 1900. Stålfæste med håndbøjle og to tersbøjler. Greb af netskåret presset læder. Klingen enægget med bred hulslibning. Greb af netskåret presset læder. Klingen enægget med bred hulslibning. Sort læderskede med beslag af stål. Fæstet mærket N.S.BDA. Klingebrystet mærket ISD. Pæn. 680,-


1144. England Infanteri Officersabel M. 1895. Jernkurvefæste med Edward den Vil’s kronede monogram, greb med rillet hajskind, i rillerne snoet og glat messingtråd. Forniklet lige klinge med bred hulslibning. Skeden beklædt med brunt læder. Pæn stand. 1.260,-


1145. Amerikansk kavallerisabel fra midten af forrige århundrede. Krum, enægget 88 cm. lang klinge med bred hulslibning, Messingfæste. Lædergreb beviklet med snoet messingtråd. Jernskede med to bæreringe. Klingen er mærket:”US ADK 1862 Arnes MF CO CHICOPEE MASS”. Sablen er i særdeles god stand, dog med en anelse rust på skeden. 1.650,-


1146. Tysk Infanteri officerssabel Ca. 1890. Forniklet jernfæste. Parerstang med skedefjedre, der går over i en håndbøjle, der er tappet til knappen, glat nakkestykke med lapper. Rillet greb af hajskind, i rillerne snoet tråd. Let krum sabelklinge med bred hulslibning, klingen dekoreret med ætsninger i form af våbentrofæer og bladranker. Forniklet jernskede og en bærering. Pæn stand. 980,-

Arms Gallery katalog årgang 1986, 11-5 udgave.

Indkøbsliste