21-12-2022 15:44:05

Nyttig viden

Nyttig viden. Aflejringer i løbet vil være skadelige for løb og præcision.

Haglgeværer: Det drejer sig oftest om fastbrændt snavs og krudtrester. Det er vigtigt at benytte stålkradseren. Selv mindre urenheder kan give tilsvarende små "sække" i piben.

Det vil også vanddråber gøre. Jo længere fremme i løbet urenhederne (fremmedlegemerne) er, jo værre er det.

Det er hastigheden på haglene (projektilet), der har afgørende betydning.

Det er ikke trykket, som mange tror.
Det vigtigste er kammer og kammerovergang. Her skal gnubbes hårdt, selvom lyden af stålkradseren er fæl. Meget koks i kammerovergangen (hvor stålet bliver forbrændt af ekstremt varme krudtgasser) er et sted hvor koks og aflejringer ofte sidder.
Det virker som et for kort kammer.

Blyprojektiler
Der vil i større eller mindre omfang blive afsat bly, når man affyrer blyprojektiler.

Hvor meget eller lidt afhænger af, hvor godt løbet er poleret og hvor godt projektilet er smurt.

Særlig .22 lr. piber er udsatte. Her har projektilet udvendig smøring.

Det har det haft siden 1859, hvor kaliberet blev "født".

Mange skytter er uvidende om, at projektilets fedtlag er en betingelse for præcision.

Nogle er sågar utilfredse, med de fedtede projektiler, og tørrer fedtet af!
Er der opbygget pletter med blyafsmitning i løbet, får man dårlig præcision og løbet kan skades permanent.
Problemet har en simpel løsning. Skrub løbet, førend det får olie, med den stive (hærdede) messingbørste og fej skidtet ud med fiberbørsten efter hver skydning.

Tombakprojektiler.
Ved hastigheder over 400-500 meter/sek. er det nødvendigt at give projektilet større mekanisk styrke. Det gøres sædvanligvis med en kappe af tombak.(85% kobber og 15% zink) Dette materiale giver tillige en smørende effekt i løbet.

Ved kalibre med en særlig høj hastighed, vil der ofte blive afsat en lille smule mere
tombak i løbet end der forsvinder ved hver skud.

Det medfører, at løbets diameter gradvist bliver mindre og mindre.
Det første tegn på, at den er ved at være gal er, at der skal bruges flere og flere kræfter på at repetere. Kammertrykket stiger, og hermed klemmer hylsteret sig mere fast.
Er det først kommet så langt, er en god løsning af kemisk art som Milfoam løbsskum eller Robla Sola.
Bemærk at der skal skydes 5-10 skud efter en sådan behandling, førend riflen skyder som sædvanlig. Løbet skal igen smøres af tombakken.
Ønsker man at holde en god ligevægt og samme træfpunkt, skal løbet blot renses dygtigt med en stiv messingbørste efter hver skydning. Det er simpelthen den nemmeste løsning.

(husk kammeret og kammerovergang)

Indkøbsliste