05-03-2009 19:33:48

Graveringer

Graveringer - dekoration
flintekniv.jpg
Graveringer og andre former for dekoration er bestemt ikke noget nyt. Gennem alle tider har det været sådan, at kvinder sætter pris på smykker, medens mænd foretrækker en god dolk eller andet våben med god dekoration eller i et design, der er så godt, at det i sig selv er dekorativt, og dermed attraktivt.

Et tidligt eksempel på det sidste er flintedolke af Hindsgavltypen, ca. 1800 år før K. F. De “moderne” bronzealderdolke, der fremkom i denne periode, kunne ved støbningen formgives med dekorative designs og gode detaljer. For at stå sig i konkurrencen, blev Hindsgavldolken eller fiskehaledolkens design udviklet. Bemærk dekorationen i form af den småtakkede ryg langs grebets midterlinie. Lækker formgivning og lækre detaljer!

I jernalderen og i vikingetiden blev jernskærerarbejde benyttet til dekoration af dolke, sværd, økser og spydspidser. Når det skulle være særligt fint, blev der i de udskårne riller lagt sølv eller guld.

På den viste flintlåspistol, fra omkring 1750, er vist jernskærerarbejde og graveringer med lueforgyldt nålepunslet baggrund i overdådig udførelse. Tilsvarende gælder for det rigt udskårne og graverede sideblik.

I dag er håndgraveringer, p.g.a. den lange tid de tager at udføre, alene forbeholdt meget kostbare våben.

Flintpistol

I stedet er mindre arbejdskrævende teknikker indført.
Den afbildede Beretta model S 687 har en “syreætsning”, der næsten til forveksling ligner håndgravering. Det er et godt eksempel på veludført, industrielt design i særdeles god kvalitet.

Arbejdet udføres ved, at et syrefast mønster lægges på baskulen. Herefter ætses stålet de steder, der ikke er dækket af mønsteret. Bemærk, at “Made in Italy” er istemplet. Man kan ane foldningen i kanten af bogstaverne. For et tilsvarende gevær med håndgraveringer vil prisen være 3 -4 gange højere

En række tilsvarende teknikker er udviklet for
at spare det tidskrævende graveringsarbejde.
F.eks kan en rulle med mønstret i negativ rulles
hen over metalfladen, under stort tryk, og
efterlade en nydelig “gravering”.
Eller dekorationen fremkommer ved støbning
eller sænksmedning af emnet. I vor tid er også
gnistning og lasergravering blevet alternativer
til håndgravering. Mange af disse nye teknikker
er særdeles veludførte på jagtvåben.
Til trods for det, kan intet måle sig med det
kunsthåndværk en god håndgravering
repræsenterer.

Beretta-687
I nogle få sjældne tilfælde er benyttet en sammenblanding af dekorationsteknikker iblandet håndgravering. Her kan man som menigmand have svært ved at bedømme, hvor den ene teknik slutter, og den anden begynder.

Håndgravering - begreber
Begreberne indenfor ornamentik varierer meget i litteraturen. Også gravører benytter forskellige termer for de samme teknikker.
Det kan således være vanskeligt at sætte ord på de forskellige stilarter. Nedenstående skal blot opfattes som denne katalogskrivers forståelse af begreberne.
Hvad er ciselering? og hvad er arabesk?

Scroll gravering er i sin simple form blot “snirkler” eller slyngede “snirkler”. Stilen stammer oprindeligt fra Arabien, heraf det franske navn arabesk.
På tysk er scrollgravering, i sin klassiske form, blevet til “ Altenglischen Arabesken”.

Arkantus gravering er en stilliseret afbilding af arkantusplantens takkede blade. Planten vokser i Sydeuropa.

Afbildning af planten eller i ranker heraf, i form af malerier, udhugget i sten eller skåret i træ eller i metal, har været anvendt gennem tusinder af år.

spansk
I form af graveringer ses arkantusstilen næsten kun i stiliseret form. Ofte ses ordet floralgravering anvendt. Der er tale om samme genre.

Foliatescroll er scrollgravering, der i stiliseret form form kunne minde om “krybende vinranker”. Afgrænsningen af, hvornår det er scroll eller foliatescroll, er ifølge sagens natur ganske flydende.

Jernskæring består i, at en del af metallet bortskæres, således at det tilbageværende danner dekorationen i graveret form. Denne stilart ses oftest i det tyske kulturområde og ikke sjældent udført nærmest grænsende til det “barokke”.

Punsling eller nålepunsling er dekoration i form af tæt sammenstillede prikker. Benyttes ofte som baggrund for graveringer og i jernskærerarbejde.

Som det fremgår, kan det ofte være vanskeligt præcist at beskrive graveringsstilen - det afhænger meget af øjet, der ser.
Ciselering, ja det er blot det fransk afledte ord for gravering.

Håndgravering - stilarter
I England blev der i udviklings- perioden frem til omkring 1890 benyttet alle mulige stilarter i gravering. Fra omkring dette tidspunkt blev udviklet to stilarter der især kom til at præge udviklingen.

Det var Holland & Holland stilen og Purdey stilen. Disse stilarter er fortsat uændret til i dag.

Purdey stilen er, som det ses, scroll i fin streg med blomsterbuketter.

Holland & Holland stilen er også

Holland Holland
scroll, mere åben og i kraftig streg, nærmest med et strøg af akantusgravering.
Benyt venligst muligheden for forstørrelse (ved at klikke på billederne) og få et ganske særligt indtryk.
Veludførte graveringer kan tåle forstørrelse. Den graveringsstil Boss valgte er omend endnu mere diskret end Purdeys. Som Robertson udtrykte det:
Vores kunder ønsker ikke opmærksomhed. De kan glimrende nøjes med den officielle opmærksomhed, det er at få udstedt en fødselsattest og en ditto dødsattest.
boss.jpg
Graveringen på Charles Lancaster- doubletten (assisted opener) er typisk foliatescroll. Læg mærke til, hvorledes graveringen smyger sig rundt om basculen. Bemærk også den nydelige detalje omkring stilleskruen for fjederen: “M.Spring Cramp - Right Turn” og den tilhørende pil ovenover. lancaster.jpg
Westley Richards typiske gravering er
også scroll, men i halvkraftig streg.
Stilen, som her afbildet, vil være den man oftest ser på våben fra de forskellige huse. Da rigtigt mange af de engelske våben blev fremstillet på bestilling, kunne kunden naturligvis selv vælge hvilken udsmykning, der skulle dekoreres med.
richards.jpg
Det viste foto af en meget tæt halvkraftig, noget lukket scroll gravering på en model Royal.
Holland & Holland benytter næsten aldrig denne stil. Churchill har benyttet en tilsvarende gravering på pinless-
modellerne. Stilen ses ikke sjældent på
kontinentale “London” modeller.
Holland
Den her viste Churchill gravering, ligger ganske tæt på Holland & Holland stilen.
Denne gravering ses på rigtig mange af Churchills geværer og så godt som altid på Crown modellerne.
Churchill
Cogswell & Harrison har benyttet hele spektret af stilarter. Den her viste, er en mellemting af Purdey og Holland & Holland stilen.
Det er en graveringsstil rigtig mange engelske geværer er dekoreret med.
Cogswell Harrison
Den viste gravering i billedstil i utrolig fin streg. Denne stil ses kun sjældent på engelske doubletter, men er ofte forekommende i Sydeuropa.
Geværet er gjort af Defourney & Monrad, Liege.
Defourney Monrad
Graveringer er opmærksomhedsfangende. Bemærk hvorledes det er muligt at nyde de slanke linier og den elegante form på doubletten fra Joseph Lang, der kun der graveret med kantstreger. På Holland & Holland doubletten fjernes noget af helhedsindtrykket - man fokuserer nærmest automatisk på basculens graveringer.Foto kommer snarest
Indkøbsliste