20-12-2010 14:48:15

Vildsvin, Jakt & Hundar del 2 - Mikael Tham

Vildsvin, Jakt & Hundardel2
AfMikaelTham

Denanden filmiserienom"vildsvinejagt&Hunde".Serien omfatter3filmialt.

Indhold:
Enfilmmeddrevetjagtsomtema.Filmenindeholdermangeunderholdende og lærerigesceneromvildsvin, samt hvordandejagesiendrivjagt.Spændingogfaktaervævetind ienafbalanceretblanding.

DVD spilletid: 60 minutter
Sprog: Svensk
Bagsidetekst:
"Endnuen gang,ledsageerfarnevildsvinjægereogdereshundeide sydligesvenskejagtmarker.Idennefilmerjagtendrama,skydningsekvenserogvildti skakafbildet, blandetmedfaktaomspillet,hvordandeterlykkedes,kanonerogudstyr,allemedrelevansfordrevetjagt."

THF-TrueJagtFootage
THFbetyder, atvibådeførogefterskuddetlyder,filmudenfalskscener.Alt sammen for atgive digsomærlig,realistiskogspændendeoplevelsesommuligt.Pris: 199,-
Tilføj til indkøbsliste mail@huntershouse.dk

Indkøbsliste