05-03-2009 19:34:37

Håndbyggede

Håndbyggede geværer
Hvordan bliver et håndbyggt engelsk gevær til?
For at opnå perfektion er arbejdet delt op i mange fagdicipliner som smede (sænksmedning af basculer m.v.) løbsdrejere, basculefilere, skruemagere, blånører, låsemagere gravører o.s.v. Alle disse discipliner er igen underindelt. Alt efter opdeling kan der f.eks være op til 50 underdiscipliner.
For at opnå den høje kvalitet og en tilstrækkelig hurtighed kan hver bøssemager kun beskæftige sig med nogle få af underdisciplinerne. (man bliver dygtig til at ilægge låse eller lodde løb, når man ikke har bestilt andet et helt liv!

På denne måde opnås perfektion og arbejdet går rask fra hånden. Skulle en enkelt bøssemager bygge et gevær fra grunden, ville det samlede tidsforbrug blive mange fold højere.
Der medgår sædvanligvis mellem 200 og 600 bøssemagertimer pr. doublet. F.eks færdiggjorde en mindre virksomhed, for en halv snes år siden omkring 70 geværer årligt. Der var 17 bøssemagere ansat. Graveingsarbejde blev sendt til specialister “in the trade„ I store træk er fremstillingsmetoden den samme nu, som for 100 år siden.
Indkøbsliste