01-10-2023 14:19:18

Signalvåben.

 Vælg i menuen i venstre side, for de forskellige typer våben.

Info og køb - Tilladelsen er gebyrfri.

Signalvåben, løsskudsvåben, knald- og gasvåben, er blandt de betegnelser der i daglig tale bruges. De affyrer et knald men ikke noget projektil.
Sådanne våben er omfattet af våbenlovens kontrolbestemmelser - d.v.s. at man skal have en polititilladelse.Tilladelsen er gebyrfri.
En polititilladelse kan kun erhverves, hvis man har et legalt og anerkendelsesværdigt formål.
(ellers ville der være en nærliggende riciko for, at gamle damer blev forskrækket, når kåde unge mennesker i leg affyrede disse løsskudsvåben på gader og stræder)

En ansøgning skal begrundes med et formål for erhvervelse. Det kan være: Hundetræning, sportsarrangement, sejlads, parade & salutering, teater/film, stuntopvisning, m.m.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der er også mulighed for at søge om en samlertilladelse til signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben af særlig teknisk eller historisk interesse.
Her er der ikke begrænsning i antal. Man kan have mange på samme tilladelse.
Der skal ikke søges for hvert våben man køber.
Nyanskaffelser skal blot tilføjes på en våbenliste man selv skal føre.
En sådan tilladelse vil ikke omfatte løsskudsammunition. Tilladelsen er gebyrfri.

Køb af signalvåben (knald- og gasvåben) Procedure:
1 - Bestem dig for det våben du skal bruge, da tilladelsen er specifikt pr. våben.
Det betyder du skal have fabrikations nummer på våbenet, kontakt os før du søger.
2 - Søg om tilladelse hos politi.dk
3 - Når tilladelsen foreligger, skal vi have en kopi af den og se gyldig billedelegitimation.
4 - Våbenet kan udleveres.
Ansøgning om våbentilladelse:
Det er i dag lovpligtigt at ansøgning gøres digitalt via politi.dk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Våbenlov om: Knald- og Gasvåben

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer:
Uddrag, - af lov, der omhandler signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben (Knald- og tåregasvåben.).

§1 , - Bl.a: Det er forbudt uden tilladelse af justitsministeren eller den, han bemyndiger, at indføre eller tilvirke:
Signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben.

§2 , - Bl.a: Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller, den ministeren bemyndiger dertil, ved overdragelse at erhverve genstande der er omhandlet af §1

§6b , - Bl.a: Ansøgning om våbentilladelse til signalvåben og kombinerede signal- og gasvåben er gebyrfri (Det koster normalt 840,- at ansøge om en våbentilladelse), - Knald- og gasvåben er dog undtaget herfor. Tilladelsen gælder i indtil 10 år.

§ 39. En våbentilladelse kan kun omfatte et våben. Tilladelse til følgende våben gives dog uden begrænsning i antal:

6) signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben af særlig teknisk eller historisk interesse.

Indkøbsliste