14-04-2024 18:15:25

Samlervåben med og uden våbentilladelse.

Vælg kategori i venstre side og se udvalget.

Samlervåben  og lovgivningsinformation:

Antikke skydevåben  uden tilladelse - forladevåben fra før 1870 kræver ikke våbentilladelse.
Sådanne kan erhverves og besiddes frit - no license requered.

Blanke våben - sabler, bajonetter, sværd o.s.v. kræver en blankvåbentilladelse.
Den er gebyrfri. Erhverves ved ansøgning til politiet via: www. politi.dk.

Alle skydevåben til patroner kræver tilladelse.
Patronladede = skydeåben der lades med enhedspatron F.eks: Pinfire, Rimfire og Centerfire.


6 mm Pinfire,  9 mm Pinfire,  12 mm pinfire,  .45 Rand 1867,  18 mm Rand 1848/65.

En generel samlertilladelse til skydevåben kan erhverves ved ansøgning til politiet via www.politi.dk  
Den generelle samlertilladelse omfatter skydevåben med model-eller fremstillingsår senest 1890 samt dansk pistol model 1910 og medel 10/21, marinerevolver model 1891, Schoubos-pistol model 1903 og dansk militærgevær model 1867/93,1867/96 og 1867/97 samt glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55cm.

Norge - Skydevåben fremstillet før 1890 kan erhverves, indføres  og besiddes frit jvf: Vapenforskriften: (gældende)

§ 1 Våpen som ikke anses som skytevåpen (ikke-kontrollpliktige våpen)

Svartkruttvåpen produsert før 1890 anses som ikke-kontrollpliktige våpen etter våpenloven
§ 1 annet ledd. Det samme gjelder skytevåpen produsert i eller etter 1890 dersom Politidirektoratet har funnet dem egnet til kun å avfyre ammunisjon som enten er utilgjengelig i alminnelig handel eller ikke enkelt kan fremskaffes på andre måter,
herunder ved egen tilvirkning.

Den som før forskriftens ikrafttredelse innehar rifler eller hagler med modellår før 1885
eller pistoler eller revolvere med modellår før 1871 kan beholde disse uten særskilt tillatelse.

Et våpen anses å være gjort varig ubrukbart (deaktivert) etter våpenloven § 1 annet ledd dersom alle vesentlige deler av våpenet er gjort permanent ubrukelig, og disse ikke kan fjernes, erstattes eller modifiseres på en måte som vil gjøre det mulig å reaktivere våpenet. Deaktiveringen kan foretas eller etterkontrolleres av godkjent tilvirker eller børsemaker, eller politiet. Når deaktiveringen er foretatt eller etterkontrollert, kan politiet påføre våpenet et lett synlig merke. Politidirektoratet fastsetter nærmere regler for hvilke krav som skal stilles for at våpenet er deaktivert, og for gjennomføring og kontroll av deaktiveringen.

Våpen som før forskriftens ikrafttredelse er lovlig deaktivert etter tidligere krav,
skal fortsatt anses som deaktivert etter våpenloven § 1 annet ledd.
 Nyd synet af piberne fra en: Casp. Fr. Schilling in Suhl

 

Indkøbsliste