13-01-2017 10:21:21

Ny pibelængde på pistol og revolver straks trådt i kraft

SKV: Ny pibelængde på pistol og revolver straks trådt i kraft

På weekendens idrætskonference for DGI skydning blev det vedtaget, at pibelængden på pistoler og revolvere fremover ikke må overstige 165 mm mod i dag 153 mm.

De nye grovkalibre - 40 S&W, 44 Special, 45 ACP og 45 Colt - har pibelængde på 6,5 tommer og er fx velegnet til terrænskydning.

Men de har ikke kunnet anvendes, da den lovlige pibelængde ifølge Skyttebogen er max 6 tommer svarende til max 153 mm.

Det blev der lavet om på, da DGI skydning holdt idrætskonference 20. april 2013 i Kolding.

Her blev det vedtaget, at alle pistoler fremover må have en pibelængde på max 165 mm svarende til 6,5 tommer.

Sigtelinjen er uændret, og våbnet skal stadig kunne være i kassen.

Forslaget trådte straks i kraft, men kan først ses i næste udgave af Skyttebogen, som udgives i oktober 2013.

Skrevet af Helle Veel 23-04-2013 (lånt fra Skytten.dk)

Udpluk fra DGI Skyttebogen side 64:

Pistolen skal kunne indeholdes i en kasse med målene 50x170x330 mm, minimumsmål er 210 mm i totallængden.

Våbnets vægt incl. tomt magasin og kontravægt (løs vægt til piben) må ikke overstige 1500 gram (kal.22lr.) 1800 gram for grovvåben.

Pibens længde må ikke overstige 165 mm. Pibens længde måles ved pistol fra mundingen til bundstykket (pibe og kammer), vedrevolver kun piben (uden tromle).

Aftræksvægten er mindst 1000 g.


Indkøbsliste