30-12-2009 21:28:17

Walther GSP historik og aftræk.

I en af Tysklands allerældste byer Zella Mehlis, dengang på grænsen  mellem Franken og Sachsen, blev Walther fabrikken etableret i 1886 af Carl Walther.
Carl Walther var allerede som 28 årrig en erfaren bøssemager. Starten var beskeden, et lokale, en skruestik og almindeligt håndværktøj.
Stor dygtighed og megen flid, gjorde, at bøssemageriet hurtigt voksede til en fabrik.
Alle typer våben til jagt og sportsbrug blev fremstillet. Også armevåben blev produceret.
Hovedinteressen synes dog gennem tiden at have været selvladepistoler, der omkring 1900 var i sin barndom. Gennem en lang række modeller blev teknikken udviklet og endte med de nærmest udødelige designs som Walther PP med alle dens variationer fra slutningen af l920´ne og Walther P38 fra slutningen af l930´ne.

Carl Wathers værksted.

Doubleactionaftrækket, der blev udviklet til PP modellerne, er det der ligger til grund for hovedparten af alle moderne pistoler med doubleaction i dag.
Det imponerende fabriksanlæg i Zella Mehlis blev fuldstændigt ødelagt under WWII.
Efter krigen blev en ny fabrik opført i Ulm,  beliggende i Vesttyskland.


I nyere tid blev endnu et klassisk design skabt. Det var i 1968 da Walther GSP blev introduceret. Pistolen er i alle henseender hvad sportsskytter kan have glæde af.
Utroligt mange mesterskaber er blevet vundet med denne pistol og bliver det fortsat.

Den næste sensation var, da Walther i 1976 introducerede vekselsættet i .32 S&W L Wad. til pistolen. Det var dengang nærmest uhørt, at have en .22lr pistol, der også kan anvendes til centraltænding og tilmed i grovkaliber.
Hertil kommer det store udvalg i forskellige udskiftelige piber, sigtemidler og aftræk m.v.

GSP modellen har gennem årene gennemgået mange ændringer - næsten alle dog kun af kosmetisk art. Pistolen har udvendigt fået nyt design mange gange. Dog kun det udvendige look der er skiftet. Konstruktionen er stadig den samme. Vekselsæt, aftræk og piber m.v. kan benyttes i alle modeller. Vekselsæt dog ikke på  de allertidligste fra 1968 til 1976.
Seneste modelversion er Walther GSP Expert, hvor naturligvis ovenstående også gælder.

Pistolen var fra starten udrustet med en udtagelig aftrækkermekanisme. Mekanismen er det mest avancerede aftrækssystem, der nognsinde er konstrueret til sportsskytter.

Aftrækket kan justeres på alle tænkelige måder. Det er også svagheden - ikke alle skytter har sat sig ind i systemets virkemåde. Når ukyndige skytter justerer og justerer uden at kunne få det ønskede resultat - er det naturligvis også aftrækket, der er dårligt!
For at komme dette problem til livs, introducerede Walther i 1988 et nyt to-punkts aftrækssystem. Det er lidt simplere at justere og ikke mindst billigere at fremstille.
Våbenteknisk, rent teoretisk, er det gamle aftræk bedst. I praksis og i  almindelighed vil en  skytte ikke kunne mærke nogen forskel.

Hvad er så bedst? For skytten, der blot har glæde af skydning, uden at skulle sætte sig ind i et avanceret aftrækssystem, er det ligegyldigt om det er det ene eller det andet. Blot aftrækket er iorden  og veljusteret.  For skytter, der vil have verdens mest avancerede aftrækssystem, er den ældre type klart at foretrække.
Blot skal man sikre sig, at aftrækket er mekanisk i orden. Aftrækkene er nærmest uopslidelige, men de kan slides ved uforstandig brug, således at udskiftning af dele bliver nødvendigt.

Mange har i uforstand gjort den fejl, ( se ABB.a og ABB b. nedenfor)  at justere indgrebet mellem hammer og nød for snævert. Det giver for ringe areal på indgrebsfladerne.
Det medfører at fladerne bliver hurtigt slidt så aftrækket bliver urent.
Det kan naturligvis bringes iorden igen, ved at hone fladerne og eller at udskifte delene. (bøssemagerarbejde)

Det er ikke vægten af et aftræk, der er vigtigst - det er gangen i aftrækket, der er altafgørende.
Et aftræk bør således alene bedømmes ved at prøve det. At måle vægten er betydningsløst, på nær det forholdt, at minumumsvægten naturligvis skal opfylde konkurrencebestemmelserne.

Ovennævnte skyldes den måde vi mennesker er indrettet på. Vores sansesystem ved trykpåvirkninger, virker ved, at hjernen får et signal om trykket. Signaletstyrken aftager hurtigt. Først ved ændringer i trykket bliver signalet aktiveret igen.
Det er netop dette forhold, der gør, at et urent aftræk føles tungt. Hjernen modtager uafladeligt trykinformationer for hver urenhed i gangen.
Det er ikke ualmindeligt at et perfekt aftræk på 1.500 gram, af en erfaren skytte, kan blive bedømt til at være meget for let,  måske 500 gram.
Det omvendte kan være tilfældet med et urent aftræk.
 

Gammel type aftræk:
Pistolen leveres med aftræksskrue #24 justeret til 1.050 gram. Overlapsskrue #21 for spærhage og ro justeret. Forreste aftrækkerstopskrue #22 justeret.

Justering af aftræksvægt:
Aftræksvægten justeres på skrue (24): Med uret = tungere, mod uret = lettere aftræk.
Rør ikke ved skrue (21, 22, 25 eller 26).
Aftrækkerstop indstilles på skrue (23): Drej skruen med uret indtil pistolen ikke kan trækkes af, drej nu 45 grader mod uret indtil den netop kan trækkes af og derefter yderligere 1/8 omgang for at sikker funktion.
Rør ikke ved andre skruer!
#21 Justerer indgrebet mellem nød og hammer.
#22  stiller vandringen af det bløde aftræk. (hvor langt aftrækkeren bevæger sig fremad)
#23 Aftrækkerstop.
#24 justerer aftræksvægten ( vægten af det hårde aftræk)
#25 leje der kan udtages for at komme til  #26, der  justerer vægten af det bløde aftræk.
#27 justerer positionen af aftrækkeren (hvor langt fremme eller tilbage)


Ny type aftræk:
Vægten af det "bløde" foraftræk justeres på skrue (n):
Med uret = hårdere, mod uret = blødere.
Vægten af det "hårde" aftræk (trykpunktet) justeres på skrue (m) - på samme vis.

Det "hårde"er fortsættelsen af det bløde aftræk. Summen af det bløde og hårde aftræk, giver den totale aftræksvægt. 
Det er også muligt at indstille det bløde aftræk således, at det falder samen med det hårde.
(således at trykpunktet næppe anes)

Aftrækkerstop indstilles på (e): Drej skruen med uret indtil pistolen ikke kan trækkes af.
Drej nu mod uret indtil den netop kan trækkes af og derefter yderligere 1/8 omgang (45 grader) for at sikker funktion.
Aftrækkerens længdeindstilling justeres ved skrue C
Indkøbsliste