14-07-2020 09:14:31

Jubilæum's tilbud Zafer halvauto, 12/70 og 12/76 Mag. Varenr.:8265

Hunters House 40 år.


Halvautomatisk gevær i kal. 12/70 og 12/76 Magnum. Tilbud: 2.490,-

Skæfter i tyrkisk valnød. Afsluttet med netskæringer og med sort gummikolbekappe.
71 cm løb med udskiftelige chokes af Beretta typen. Løbet indvendigt og kammeret er krombelagt.
Der medfølger chokenøgle og 1/2 choke (III)
Magasinkapacitet: 2 skud. Kan ændres til 4+1 (hvis den ikke allerede er det)

N.B. Mekanismen må kun afspændes ved brug af en klikpatron, ellers er der nærliggende risiko for, at slagstiften knækker. Det gælder naturligvis for alle geværer, men p.g.a konstruktionen er dette Zafer geværs slagstift ekstra sårbar.
Husk at sliddele ikke er omfattet af garantien!


 

Geværene er velfunktionerende med patroner fra relativt svage flugtskydningspatroner med 24 gram hagl ladning til 3" magnumpatroner.
Det temmelig brede spektrum af patroner, geværet kan anvende, skyldes den nyeste teknologi med en gasdæmper. Når svage patroner anvendes, virker mekanismen som traditionel gaslader. Når patroner med højt gastryk anvendes, aktiveres gasdæmperen og genladning hastigheden (gastrykket) reguleres til normalt niveau.
Til højre er det specielle gasstempel vist. Her ses den kraftige fjeder, der træder i funktion, når gastrykket bliver højt.

Geværene er i princippet nye, men kan have mindre lagerskrammer, især på skæfterne.
Skrammer der uværgeligt vil komme ved jagtbrug.
Alle geværene er mekanisk trimmet og prøveskudt af vores bøssemagere. Det var nødvendigt som følge af manglende præcision på nogle dele med kritiske fremstillings tolerancer.

Generelt for alle geværer, gælder at man ved affyring af hårdtladede stålhaglpatroner højest kan benytte chokes med 1/2 trangboring. Benyttes en hårdere trangboring, vil både choke og løb tage skade.
Ønsker man til specialformål med stålhagl, at benytte en hårdere trangboring, skal man anskaffe specielle chokes. På disse er chokedelen anbragt udenfor løbet. Denne choke vil også gradvist blive slået i stykker, men man har sparet løbene. Når choken er blevet brøstfældig, skal den blot udskiftes med en ny.

A KolbekappeC8 UdtrækkerJ Gasstempel og dæmper
B SkæfteC9 LadegrebK Styrestang
B1 RembøjlebaseC10 UdkasteråbningL Leje for styrestang
C LåsestolC11 BundstykkeN Magasinrør
C1 SikringC12 Patronfører-stopknapO Magasinprop
C2 AftrækkerD ForskæfteP Aftrækshus
C3 AftrækkerbøjleE PibeR Frembringerfjeder
C4 Bolt for aftrækkerhusF SigteskinneS Udskiftelig choke
C5 Knap for bundstykkeudløserG Korn1 Drop på comb
C6 PatronførerH Pibeleje2 Drop på hæl
C7 MagasinportI Gascylinder3 Skæftelængde 360 mm


Samling:

1 & 2 Sikring. Ved afsikret ses det røde bånd på sikringsknappen.

3 & 4 Drej magasin proppen af (mod uret) og træk forskæftet af.

5 & 6 Påsæt piben med bundstykket i næsten bageste position.

 

7 Bundstykket trukket tilbage.
(Pres patronfører-stopknappen C12 helt tilbage - så kan bundstykket stå åbent.)

8 & 9 Sæt forskæftet på plads og kontroller at det sidder korrekt i indgreb ved låsestolen.

Ladning og skudafgivelse:

10 & 11 Før ladning, tryk patronførerens knap(under pegefingeren) helt tilbage.
Så kan bundstykket stå åben i bageste stilling. Slå sikringen til.

12 & 13 Lad den første patron gennem udkasteråbningen. Udløs bundstykkespærreknappen,
så bundstykket går frem.

14. Lad den næste patron fra bunden. Tryk patronen helt frem, så den bliver siddende.
15. Når geværet er skudt tom, bliver bundstykket tilbage, så udkasteråbning og kammer er synlig.

Afladning:

 

16 Sikring slået til. Peg i en sikker retning. Træk bundstykket tilbage og "ryst" patronen ud.

17 & 18 Tryk patronføreren opad og tryk på bundstykke spærren - så udløses patronen i
magasinet.

 

19 Træk bundstykket ca. 2 cm. tilbage og kontroller, at der er tomt, i såvel kammer som magasin.

Adskillelse af geværet:

20 -23. Afskru magasinproppen. Træk forskæftet af. Træk piben af.
Pas på ikke at tabe gaspistonen.(#23)

 

24 -26. Pres patronfører-stopknappen helt tilbage - så kan bundstykket stå åbent.
Vrik i ladegrebet og træk udad. Herved frigøres ladegrebet.

27 & 28 Træk forsigtigt styrestang og do leje fremad, så bundstykket kommer fri.
Pas på ikke at tabe bundstykket.

29 & 30 Slå sikringen til. Pres patronfører-stopknappen helt tilbage.
Slå forsigtigt bolten til aftrækkerhuset ud.

31 & 32 Hold bundstykkestoppet trykket ind samtidig med, at aftrækkerhuset føres
fremad og nedaf. Når det er fri kan det løftes ud af låsestolen.

Vejl.pris: 4.980,-  Nu:2.490,-
Tilføj til indkøbsliste mail@huntershouse.dk

Indkøbsliste