05-04-2022 15:45:15

Aftræk justering. Pardini HP, SP og SP RF.

Aftræk justering af Pardini HP, SP og SP RF. (2014 og frem). Mekanisk aftræk.

Alle justeringer skal foretages mens pistolen holdes med bunden op ad. Der bør udvises forsigtighed ved justering af mekanismen. Drej aldrig en skrue mere end en 1/4 omgang af gangen.

Skrue RGSkruer til at justere aftrækkerens position (højde og fingerlængde).
Skrue CSDrej med uret for at forlænge andet trin af aftrækket længde eller omvendt

indtil det forsvinder (enkelt trin aftræk).

Skrue PSLille skrue i skrue CS. Drej med uret for at øge andet trin vægt eller omvendt.
Skrue PGDrej med uret for at reducere frigang før første trin på aftrækket eller omvendt.
Skrue PP

Giv en bred vifte af justering i første trin vægt. Drej med uret øger vægten til

over 1360 gram og omvendt reducerer vægten til mindre end 1000 gram.

Skrue TS

Denne fungere som et justerbar aftræk-stop. Drej med uret for at reducere

bevægelse efter aftrækket. ADVARSEL: Hvis denne skrue justeres for langt med

uret, vil aftrækket ikke kunne udløses.

Skrue CP

Drej med uret for at reducere første trin længde. ADVARSEL: Hvis denne skrue

er justeret for langt i uret retning, kan aftrækket ikke gentages.

Når den ønskede indstilling er opnået, skal skrue PG ALTID re-justere, for at

sikre, at aftrækket er korrekt justeret.

Indkøbsliste