20-12-2010 15:37:52

Vildsvin & Kronvildt del.1 - Mikael Tham

Vildsvin & Kronvildt del.1
AfMikaelTham

Detteer densenestevildsvinfilmsamtMikaelThamniendefilm.Deter den førsteiserien "Vildsvin & Kronvildt del.1".Dennefilmansesafmange for atværedenmest"action"foralleMikael'sfilm.

Indhold:
Uden tvivl,fortryllervildsvinallejægere,bådeskytteroghundeførere.Kronvildtervoresmestyndefuldeogmedskovensskarpestesanser,sværestklovbærendevildtat jage.Filmengiverdigalt,bådeskyttensoghundefører'sjagt påvildsvinogkronhjorte!

DVD spilletid: 65 minutter
Sprog: Svensk
Tekst: Engelsk
Synkroniseret: Tysk

Bagsidetekst:
"med påenreeljagtudbrudiutroligspil-rigejagtområdei Sverige.Vijagefyrigvildsvinogædlekronhjortidrivjagtersamtmedhunde.skytterneoghundeførerehar højejagtetikogdevælgerderesskydningpositioneri overensstemmelse med godjagtpraksis.Ifilmen,kanduseskydesekvenser, hvor7vildsvinerbragt tilbugtenvedhundene,samt13vildsvinog5kronhjortskudt ned afventendeskytter.øvrigt, masseraf vildtpasserer.afden ventendelinjeskytterunderbeatSefilmenog opleventimesægtejagtintensitet-.når detvirkeligerpå sitbedste"

THF-TrueHuntingFootage:
THFbetyder, atvibådeførogefterskuddetlyder,filmudenfalskscener.Alt sammen for atgive digsomærlig,realistisk
 ogspændendeoplevelsesommuligt.


Pris: 249,-
Tilføj til indkøbsliste mail@huntershouse.dk

Indkøbsliste