20-12-2010 15:44:42

Vildsvin, Jagt & hundar del 1 - Mikael Tham

WildBoar&Houndsdel1
AfMikaelTham

MikaelThamførstejagtfilmogalleredeenklassiker.Deterogsådenførstefilmiserienom"WildBoarJagt &Hounds".Denneserieharalleredemodtaget2længtes-forfortsættelser.

Indhold:
Dramatiskejagtscenerbliver blandetmed viden.Alt frajagtagntildrivjagter,jagtmedhundeogvildtforvaltning.Enfremragendefilm,bådefor dem, derkunønskerat bliveunderholdt, ogfordem,derlige harfundetvildsvinpå deresjordog ønskeratvidemereom, hvordan manjageoghåndteredem.

DVD spilletid: 55 minutter
Ekstramateriale: 16 minutter
Sprog: Svensk

Bagsidetekst:
"Wildornerharindtastetvoreslandeogde erkommet for at blive!acceptere udfordringenaf jagt ogpleje afdenneressource, sådetikkebliverenplage.Ifilmen,er dramatiskejagtscenersammenvævetmedfaktaomvildsvinjagthunde,jagtagn,trackingsåretvildt,kanonerogkaliber,vildtforvaltningmvLedsagenogleaflandetsmest velspillendevildsvinjægereogtrackersspændendejagterog lære mereomvoresmestfængslendespil."

THF-TrueJagtFootage
THFbetyder, atvibådeførogefterskuddetlyder,filmudenfalskscener.Alt sammen for atgive digsomærlig,realistiskogspændendeoplevelsesommuligt.
Pris: 199,-
Tilføj til indkøbsliste mail@huntershouse.dk

Indkøbsliste