11-02-2018 11:55:20

Gamle skrøner

Gamle skrøner:
Man skal være tilbageholdende med at rense sit våben, det giver unødigt slid!
Rent vås - forklaring næsten overflødig. Og dog.
Fastbrændte koksaflejninger fra krudtafbrændingen vil sidde i løbet, mest lige foran kammeret. Det er hårde fastbrændte partikler. Løbet bliver indsnævret, kammertrykket stiger og projektilet bliver mast mindre på diameteren end svarende til resten af løbet.
Løbet tager skade (og bliver unødigt slidt) og præcisionen vil være dalende.
Det der kan "slide" et løb hurtigst er rust.

Det går rigtigt hurtigt, særligt hvis man ikke renser og vedligeholder det.

Riffelgangens munding bliver slidt ved rensning
Begrebet stammer formentlig fra militært regi, i gammel tid, hvor man benyttede stålrensestokke på pudsestuen. De menige var ikke altid lige motiverede. De gnubbede lystigt løs forfra, med mundingsslid til følge, medens samtalen gik, som den nu gjorde, om mere interessante emner!

Kan riflede våben renses forfra Beskadiger man mundingen
Svaret er enkelt. Er man omhyggelig og sirlig, har det ingen betydning.
Er man usikker/klodset eller uopmærksom, er det bedre at rense fra kammerenden.

Hvornår har man sidst hørt om, at et privatejet kostbart våben er blevet hærget

ved rensning ? Skaden sker som hovedregel ved, at våbnet ikke bliver renset og smurt!

Haglgeværløb bliver slidt tynde
Der er så godt som intet slid indvendigt i løbet ved affyring af haglpatroner .
Dog sker der en uendelig langsomt udbrænding af løbsstålet foran kammeret.

Dette skyldes den kraftige flamme fra krudtforbrændingen. Det er en utroligt

langsom proces, der ikke skal bekymre overhovedet.
 

Når tynde løb ses, ofte på ældre jagtdoubletter, skyldes det ikke egentligt slid.
Det skyldes, at løbene har fået lov at ruste indvendigt. Når de så bliver skudt med,

bliver rusten skudt med ud. Herved bliver løbene gradvis tyndere og tyndere.
De kan ses "barberbladstynde" ved mundingen. Det indebærer ingen sikkerhedsrisiko.

Trykket er lavt ved mundingen. Derimod er det langtfra sikkert, at choken er i god

form mere!
Terminologi: Den indvendige del hedder løb og udvendig del hedder pibe.

Indkøbsliste