27-03-2017 17:24:27

Aftræk justering. Pardini HP, SP og SP RF.

Aftræk justering af Pardini HP, SP og SP RF. (2014 og frem). Mekanisk aftræk.

Alle justeringer skal foretages mens pistolen holdes med bunden op ad. Der bør udvises forsigtighed ved justering af mekanismen. Drej aldrig en skrue mere end en 1/4 omgang af gangen.

Skrue RGSkruer til at justere aftrækkerens position (højde og fingerlængde).
Skrue CSDrej med uret for at forlænge andet trin af aftrækket længde eller omvendt
indtil det forsvinder (enkelt trin aftræk).
Skrue PSLille skrue i skrue CS. Drej med uret for at øge andet trin vægt eller omvendt.
Skrue PGDrej med uret for at reducere frigang før første trin på aftrækket eller omvendt.
Skrue PP
Giv en bred vifte af justering i første trin vægt. Drej med uret øger vægten til
over 1360 gram og omvendt reducerer vægten til mindre end 1000 gram.
Skrue TS
Denne fungere som et justerbar aftræk-stop. Drej med uret for at reducere
bevægelse efter aftrækket. ADVARSEL: Hvis denne skrue justeres for langt med
uret, vil aftrækket ikke kunne udløses.
Skrue CP
Drej med uret for at reducere første trin længde. ADVARSEL: Hvis denne skrue
er justeret for langt i uret retning, kan aftrækket ikke gentages.
Når den ønskede indstilling er opnået, skal skrue PG ALTID re-justere, for at
sikre, at aftrækket er korrekt justeret.

Indkøbsliste