27-04-2019 10:23:43

Heer Der Neue Støckel - 3 vol. € 445,-

Heer Der Neue Støckel

"Den nye Støckel" har sin oprindelse i det dansk værk: "Haandskydevaabens bedømmelse bd. I og II" (1938, 1943). Støckel, Johan F.
Johan Støckel var fra 1906 til 1937 ansat ved "Den historiske Våbensamling" der blevgrundlagt 1838. I den historiske våbensamling var grundstammen de gamle komgers våbensamlinger - Det partikulære Rustkammer.I år 1928 blev samlingen til en selvstændig institution under Krigsministeriet under navnet Tøjhusmuseet.
Det var det  tidligere Tøjhus = arsenal/fabrik for våben og mundering til hær og flåde, der nu på passende vis blev omdannet til et museeum.
Johan F Støckel blev således Tøjhusmuseets første direktør. Efter sin afsked i 1937 fortsatte han sit langt tidligere påbegyndte arbejde med våbenregistrering.
Allerede på et tidligt tidspunkt var tyske forskere i gang med et lignende projekt, men det blev ikke til noget. Støckel fortsatte og udgav bd. I og II i 1938 og 1943.
Han havde planer om et tredie bind, men det nåede han desværre ikke før sin død i 1959.
Tøjhusmuseets medarbejdere fortsatte  arbejdet med registreringen.
Det er dette arbejde, der med en fornyet kæmpeindsats er blevet til:  Heer Der Neue Støckel.

Den 3 bind  giver fantastisk spændene oplysninger om rigtig mange  bøssemagere, håndvåbenfabrikanter og armbrøstmagere stempler fra 1400 tallet og frem til 1900 tallet.
Bøgerne indeholder mere end 33.000 navne og 6.500 bøssemager-stempler og mærker fra 32 lande.

Pris: 3.300,-
Tilføj til indkøbsliste mail@huntershouse.dk

Indkøbsliste