Hunters House logo
6314 emner
20-10-2016 15:49:16

AYA


II. årstal - Serienumre.
I. Historik.
AYA firmaet blev grundlagt i 1915 i Baskerlandet, den nordlige del af Spanien.
Det skete efter at to unge spanske bøssemagere Miguel Aguirre og Nicolas Aranzabal vendte hjem efter at have arbejdet for den kendte bøssemager Eduardo Schilling i Tyskland.
AYA´s første værksted blev åbnet i Eibar. Bøssemagerkvarteret her, lignede til forveksling bøssemagerområdet i Birmingham. En utrolig righoldighed af værksteder, hver med sit speciale. AYA´s arbejdsområde var fremstilling af metaldele til de øvrige bøssemagere.
Bøssemageri i Eibarområdet havde været verdenskendt i århundreder. Særligt var området berømt for fremstilling af utroligt lette løb i en overordentlig stærk kvalitet. Det var ofte her, berømte bøssemagere fra hele verden, bestilte deres løb.

Det gælder for mange af vore egne mest kendte bøssemagere bl.a. Vallentin Marr, der blev verdenskendt. (København 1696 - 1786)

Efter at depressionen i 1930´ne og den spanske borgerkrig var forbi, besluttede Aguirre & Aranzabal i 1938 sig for at udvide produktionen med færdige geværer.

Verdenskrigen havde ikke den store negative betydning for firmaet, som for de øvrige europæiske bøssemagere. Spanien var jo i princippet neutralt, og det var fortrinsvist hjemmemarkedet, de spanske bøssemagere forsynede.


Klassisk billede af bøssemagere ved filebænk. Store vinduer med meget lys.
Billedet kunne være fra Brecia, Ferlach, Suhl eller Birmingham.
Alle steder så det sådan ud. Her AYA´s bøssemagere i 1992.

I begyndelsen af 1950´ne fik firmaet starten på sit store gennembrud.
Det skyldes de engelske brødre King. Brødrene begyndte et samarbejde med
AYA og importerede store mængder doubletter til England.
Forholdet var ganske enkelt, at geværer i god kvalitet kunne fremstilles til en
væsentlig lavere pris i Spanien. Samarbejdet med brødrene King betød, at
geværerne i engelsk stil blev perfektioneret i denne periode. Man kopierede
simpelt hen de bedste engelske designs. Den tyske stil var allerede særdeles
bekendt hos AYA.
Fremgangen på det engelske marked havde en positiv afsmittende effekt.
AYA blev kendt på verdensplan. Det var i denne periode vores eget danske
engrosfirma Julius Guldmann i Korsør begyndte importen.
Gennem de følgende årtier blev AYA jagtvåbnene kendt og værdsat blandt alle danske jægere.
I begyndelsen af 1970´ne skiftede moden gradvis blandt jægere verden over.
Man anskaffede i højere og højere grad O/U geværer. Det betød faldende salg af side by side geværer. Det gjaldt for alle spanske bøssemagere. (det beror på en general misforståelse, at man skyder og træffer bedre med et O/U gevær. Dog har sportsskytter god gavn af et tungere O/U gevær, når der skal skydes mange skud.
Singletrigger er også her en fordel, når alle skud er kendt på forhånd.)

Desværre havde AYA ikke prisbillige O/U geværer på programmet.

AYA fremstillede kun nogle få relativt kostbare O/U geværer som model 37, Coral og Centerpoint. Alle bygget på Merkel konstruktionerne model 200 og 300.
Generelt kan man sige, at alle bøssemagerne i Eibar sov i timen.
De overlod simpelt hen det nye marked for prisbillige O/U geværer til italienske fabrikanter.
Til sidst var problemet så stort, at ca. 20 spanske bøssemagere, i begyndelsen af 1980´ne, for at overleve, sluttede sig sammen om en ny stor virksomhed, nemlig Diarms.
Af forskellige grunde lykkedes denne sammenslutning ikke rent forretnings-
mæssigt og Diarms gik til konkurs.
Familien Aranzabal købte AYA delen af boet i slutningen af 1980´ne og genrejste på denne måde firmaet AYA, der trives i bedste velgående den dag i dag.
AYA: Telefon 0034 943 820 437. www.aya-fineguns.com

II. årstal - serienumre.
AYA har siden 1945 fremstillet mere end 600.000 jagtgeværer.
I oversigten findes serienumrene for de forskellige perioder.
Våbnene blev nummereret fortløbende uden hensyn til model eller type.
Fra 1995 trådte et nyt nummereringssystem i kraft. De forskellige ciffergrupper har følgende betydning:

l. gruppe (16) er fabrikanten (AYA)
2. gruppe (03) er typen af våben (haglgeværer)
3. gruppe er våbnets nummer det pågældende år.
4. årstallet for fremstillingen.

1945 til 1948 - 0001 til 19.999
1995 - 16-03-001-95 til 16-03-800-95
1949 til 1954 - 20.000 til 71.999
1996 - 16-03-001-96 til 16-03-755-96
1955 til 1959 - 72.000 til 115.286
1997 - 16-03-001-97 til 16-03-642-97
1960 til 1965 - 115.287 til 222.508
1998 - 16-03-001-98 til 16-03-677-98
1966 til 1971 - 222.509 til 378.548
1999 - 16-03-001-99 til 16-03-719-99
1972 til 1977 - 378.549 til 481.401
2000 - 16-03-001-00 til 16-03-758-00
1978 til 1983 - 481.402 til 576.551
2001 - 16-03-001-01 til 16-03-645-01
1984 til 1987 - 576.553 til 599.999
2002 - 16-03-001-02 til 16-03-645-02
1988 til 1993 - 600.000 til 602.642
1994 - 602.423 til 602.642

Fra 1927 til 1994 havde det spanske Proofhouse et system med årstalskoder,
der blev stemplet på de fleste våben - desværre ikke alle.
Koden er en bogstav/talkombination, der er stemplet på kamrenes underside
eller tilsvarende på basculen.
Proof År Proof År Proof År
A 1927 A1 1955 A2 1981
B 1928 B1 1956 B2 1982
C 1929 C1 1957 C2 1983
CH 1930 CH1 - CH2 -
D 1931 D1 1958 D2 1984
E 1932 E1 1959 E2 1985
F 1933 F1 1960 F2 1986
G 1934 G1 1961 G2 1987
H 1935 H1 1962 H2 1988
I 1936 I1 1963 I2 1989
J 1937 J1 1964 J2 1990
K 1938 K1 1965 K2 1991
L 1939 L1 1966 L2 1992
LL 1940 LL1 - LL2 -
M 1941 M1 1967 M2 1993
N 1942 N1 1968 N2 1994
Ñ 1943 Ñ1 1969 Ñ2 1995
O 1944 O1 1970 O2 1996
P 1945 P1 1971 P2 1997
Q 1946 Q1 1972 Q2 1998
R 1947 R1 1973 R2 1999
S 1948 S1 1974 S2 2000
T 1949 T1 1975 T2 2001
U 1950 U1 1976 U2 2002
V 1951 V1 1977 V2 2003
X 1952 X1 1978 X2 2004
Y 1953 Y1 1979 Y2 2005
Z 1954 Z1 1980 Z2 2006

Kontakt os via e-mailmail@huntershouse.dk